• OBJAVLJENO: 30.05.2023.
Održana 5. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Usvojene izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojom Odlukom dala je saglasnost na Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2023. godine.  Navedenim izmjenama finansijski plan ove ustanove povećan je za 1,3 miliona KM.

Na sjednici je usvojena i Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja BPK Goražde te Odluka o razrješenju člana Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine BPK Goražde a u okviru ove tačke dnevnog reda, usvojena  je i Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela. Usvajanjem odluke, Skupština BPK Goražde dala je saglasnost na Pravilnik o radu Nezavisnog odbora te saglasnost na Odluku Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, o usvajanju Elaborata firme Expertiza d.o.o. Sarajevo o procjeni vrijednosti građevinskih objekata KCUS-a za 2022.godinu, broj: 70/23 od 09.02.2023.godine.

Na današnjoj sjednici razmatrano je i nekoliko izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova, direkcija, uprava i službi za 2022.godinu. Usvajanjem odluka, prihvaćeni su izvještaji o radu i izvršenju Finansijskog plana J.U “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”,  Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći te Izvještaj o radu Službe za odnose sa javnošću i Arhiva BPK Goražde.

Nekoliko izvještaja za  2022.godinu,  koji su danas razmatrani, Skupština BPK Goražde nije usvojila a radi se o Izvještaju o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Izvještaju o izvršenju budžeta i Izvještaju o utrošku tekuće budžetske rezerve iz budžeta  BPK Goražde te Godišnjem operativnom i finansijskom izvještaju o radu JZU “Kantonalna bolnica” Goražde.

Potrebnu većinu nije dobio ni  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste   BPK Goražde, kao ni Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite, Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave i Agencije za privatizaciju.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde razmatrala je  informaciju o implementaciji projekta Izgradnje brze ceste Prača-Goražde, iz Programa utroška sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta, a zaključkom Skupštine zatraženo  je  da se ova informacija dopuni i doradi  kako bi se ponovo razmatrala  na nekoj  od narednih sjednica.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.