• OBJAVLJENO: 09.06.2023.
Održana 28. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost za isplatu prve i druge rate studentskih stipendija za studijsku 2022/2023. godinu

Vlada BPK Goražde na današnoj održanoj sjednici dala je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na Odluku o isplati novčanih sredstava za isplatu prve i druge rate studentskih stipendija za studijsku 2022/2023. godinu.

Ovom Ministarstvu data je saglasnost, za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta a sredstva su odobrena iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde. Iznos od 185.252,27 KM odobren je u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava za dvadeset sportskih klubova koji participiraju na prostoru BPK-a Goražde.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu data je saglasnost na Odluku kojom se privrednom društvu Osmo d.o.o. daju na korištenje dva objekta u krugu bivše kasarne „Goražde 1“. Navedeni objekti dat će se na korištenje na period od pet godina uz mogućnost produženja, bez naknade, a u svrhu proširenja proizvodnih kapaciteta i proizvodnje pekarskih proizvoda, što bi imalo za rezultat zapošljavanje 20 do 30 ljudi.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost na Odluku o usvajanju Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe F BiH 2023-2027. godina.

Ministarstvu za boračka pitanja saglasnost je data na Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2023. godine u iznosu od 11.930 KM. Također, data je saglasnost i na Odluku o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2023. godini.

S ciljem izrade Projektnog zadatka za studiju ekonomske opravdanosti izgradnje vodovodnog sistema tunel Hranjen- Goražde Vlada BPK-a Goražde svojom Odlukom dala je saglasnost za izradu projektnih zadataka, za hidrološke podloge tunela Hranjen i za studiju ekonomske opravdanosti izgradnje vodovodnog Sistema tunel Hranjen-Goražde.

Primljena je k znaju informacija o donesenoj Odluci Vlade FBiH za ustupanje oduzete količine goriva. BPK-a Goražde po raspodjeli će preuzeti 20.639 l goriva.

Na današnjoj sjednici prihvaćeno je nekoliko Izvještaja o radu i poslovanju za 2022. godinu javnih ustanova i preduzeća te upućeno u daljnju skupštinsku proceduru. Radi se o izvještajima JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde, JU „Dom za stara i iznemogla lica Goražde“ i JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.