• OBJAVLJENO: 27.12.2011.
9. redovna sjednica Skupštine BPK
Usvojen Zakon o komunalnim taksama BPK Goražde; nastavak sjednice 29.decembra

Na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine BPK Goražde  trebalo je biti razmatrano trinaest tačaka dnevnog reda, ali je prvobitno predloženi dnevni red proširen sa četiri nove tačke koje je predložila Vlada BPK Goražde. Radi se o prijedlogu Odluke o  privremenom finansiranju BPK Goražde za period 01.01.-31.03.2012., prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za period januar – mart 2012. godine,  prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2012. godinu te prijedlogu Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom sklapanjem specijalne pogodbe.

U toku Vladinog sata, pokrenuto je nekoliko poslaničkih pitanja i inicijativa, među kojima i inicijativa poslanika Redža Ćurovića iz Bosanskohercegovačke-patriotske stranke Sefer Halilović za izmjene Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira i imenuje Skupština BPK Goražde. U obrazloženju inicijative navedeno je da, uzimajući u obzir tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalazi BPK Goražde, kao i situaciju kada su u pitanju plate uposlenih u policiji, školstvu, industriji i privredi na području našeg kantona, treba pokrenuti proceduru za smanjenje plata poslanicima i funkcionerima.

Takođe, Klub poslanika SDA pokrenuo je inicijativu o izgradnji mosta preko rijeke Drine u Viktovićima jer se postojeći most, koji najviše koriste stanovnici naselja Kodžaga Polje, Ahmovići, Tišine i Briješće, nalazi u veoma lošem stanju.

Kako se jedno od poslaničkih pitanja odnosilo na reviziju ratnih vojnih invalida, ministar za boračka pitanja Dževad Adžem upoznao je poslanike sa trenutnom situacijom kada je u pitanju ova revizija. Ministar je istaknuo da je do sada iz prava izvedeno 48 korisnika, od 200 koji su prošli reviziju. On je iskoristio priliku da zatraži podršku Skupštine u planiranim aktivnostima resornog ministarstva i Vlade na pomoći porodicama ratnih vojnih invalida koji su izvedeni iz prava, kao i Savezu RVI BPK-a Goražde u zaštiti njihovih prava.

Na današnjoj sjednici usvojen je Zakon o komunalnim taksama BPK Goražde te su utvrđeni nacrti Zakona o javno-privatnom partnerstvu BPK Goražde, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde, kao i Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BPK Goražde. Rok za provođenje javnih rasprava po svim usvojenim nacrtima zakona je 60 dana.

Poslanici u Skupštini jednoglasno su usvojili i Pravilnik za imenovanje članova Etičkog odbora Skupštine BPK Goražde.

Na dnevnom redu našle su se izmjene i dopune Finansijskog plana Službe za zapošljavanje BPK Goražde, na koje je Skupština dala saglasnost, a usvojen je i nacrt Odluke o utvrđivanju Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u BPK Goražde, po kojem će se provesti javne rasprave.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu kantonalnog pravobranilaštva za 2010. godinu, sjednica je prekinuta, a njen nastavak zakazan je u četvrtak 29.12.2011. godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.