• OBJAVLJENO: 24.01.2012.
Održan nastavak 41.sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojena Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas nastavak 41.redovne sjednice. Iako je bilo predviđeno, razmatranje Nacrta Budžeta BPK-a za 2012.godinu ponovo je odgođeno za drugi nastavak 41 sjednice, zakazan za petak.

Na današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona usvojila je Odluku o utvrđivanju osnovice za plaću budžetskih korisnika za mjesec januar 2012.godine u iznosu od 360 KM i naknade za topli obrok u iznosu od 8 KM.
Vlada je usvojila i Odluku o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2012.godinu.
Sekretar Vlade Emir Sijerčić imenovan je za koordinatora za saradnju BPK-a sa Uredom Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije.
Na traženje poslanika i delegata u predstavničkim tijelima Federacije, Vlada je trebala da se na današnjoj sjednici odredi i o nacrtu novog Zakona o šumama, ali je izjašnjavanje odgođeno za narednu sjednicu, do kada će Kantonalna Uprava za šumarstvo u saradnji sa Ministarstvom privrede, prema zaključku Vlade, sačiniti analizu i informisati Vladu o tome šta novi Zakon o šumama donosi i hoće li predviđene izmjene uticati na stanje u oblasti zaštite šuma.

/bpkg.gov.ba/

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.