• OBJAVLJENO: 27.12.2006.
Izdvajamo sa 54. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izdvajamo sa 54. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Usvojen prijedlog rebalansa Budžeta BPK-a Goražde za 2006. godinu u iznosu od 28.352 000 KM!

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 54. redovnoj sjednici, koja je održana 25.12. 2006.godine pod predsjedavanjem Premijera Nazifa Uručija, razmatrala je i usvojila prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uputila ga Skupštini BPK-a Goražde na usvajanje. Rebalans Budžeta BPK-a Goražde nakon unutrašnjih preusmjeravanja sredstava između budžetskih korisnika, ostao je na nivou ranije utvrđene sume od 28.352 000 KM. Budući da zbog zastoja u konstituisanju nove vlasti nije usvojen Budžet BPK-a Goražde za 2007. godinu, Vlada je usvojila i Odluku o privremenom finansiranju potreba Bosansko-podrinjskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2007. godine, u iznosu od 5.530 000 KM, srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu predhodne fiskalne godine. Na istom pricipu, usvojene su i upućene u skupštinsku proceduru, odluke o privremenom finansiranju JU Kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.747.500 KM i Kantonalne službe za zapošljavanje, u iznosu od 396.127 KM.

U nastavku 54. redovne sjednice, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojili su Odluku o utvrđivanju prestanka dužnosti za dvoje sudija i jednog stručnog saradnika u Općinskom sudu za prekršaje na osnovu zakona (ex lege), zaključno sa 30.11.2006. godine. Sudije za prekršaje i stručni saradnik, koje Visoko tužilačko vijeće nije imenovalo za sudije u sudove u Federaciji BiH, imaće prema ovoj odluci pravo na plaću u iznosu jednakom njihovoj posljednjoj plaći, kao i druge naknade, u periodu od šest mjeseci nakon utvrđivanja prestanka službe/dužnosti sudije. Vlada je donijela, takođe, i zaključak o preuzimanju jednog državnog namještenika iz bivšeg Općinskog suda za prekršaje koji je nakon pripajanja ovog suda Općinskom sudu Goražde ostao bez posla.

Na ovoj sjednici, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu kantonalnog Ministarstva za unutrašnje poslove za mjesec novembar ove godine, kao i Odluka o trajnom ustupanju terenskog vozila, vlasništvo ovog ministarstva, Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde.

Razmatrajući odluke iz oblasti Ministarstva za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona usvojila je Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 108.681,60 KM za uplatu rente Općini Goražde za potkrovne stanove u ulici „Maršala Tita“ u Goraždu, čime je otklonjena još jedna od prepreka za tehnički prijem i izdavanje upotrebne dozvole za ove novosagrađene potkrovne stanove. Iz budžeta ovog ministarstva odobrena su i sredstva Bošnjačko planinarskom društvu „Goražde-Maglić „ u iznosu od 1000 KM za realizaciju projekta „EKO-KVIZ“, manifestacije obrazovnog, zabavnog i takmičarskog karaktera iz oblasti zaštite čovjekove okoline.

Vlada je u nastavku sjednice donijela Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica u drugom stepenu, a Direkcija za robne rezerve BPK-a Goražde dobila je od Vlade saglasnost da zbog kašnjenja u usvajanju rebalansa Budžeta BPK-a Goražde i nemogućnosti za nabavku potrebnih količina lož ulja, koristi lož ulje robnih rezervi za potrebe grijanja budžetskih korisnika, koje će nadomiriti do kraja grijne sezone 2006/2007.

Javnom preduzeću „Sportsko kulturno privredni centar“ iz Goražda odobrena su sredstva u iznosu od 3.000 KM za nabavku i kompletiranje 4 koša za basket, dva u općini Goražde i po jedan u općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača.

Redovna 54. sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završena je razmatranjem materijala koji se nalaze na dnevnom redu konstituirajuće sjednice Skupštine BPK-a Goražde, čiji je nastavak zakazan za srijedu, 27.12.2006.godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.