• OBJAVLJENO: 17.01.2007.
Izdvojili smo sa 57. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izdvojili smo sa 57. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Usvojena Odluka o razrezu poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 2006. godinu
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 12.01.2007.godine svoju 57. redovnu sjednicu kojom je predsjedavao Premijer Kantona Nazif Uruči.

Na početku sjednice usvojeno je više odluka iz djelokruga rada Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a koje se odnose na davanje saglasnosti JU STŠ „Hasib Hadžović“, Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija i Osnovnoj školi „Fadil Fako Đozo“ iz Prače za plaćanje više računa za nabavku kompjuterske opreme, nastavnih sredstava i namještaja, kao i na sanaciju školskih objekata. Odlukom Vlade, Srednja mješovita škola „Enver Pozderović“ iz Goražda dobila je saglasnost za nabavku školskog namještaja za dvije učionice, a resorno ministarstvo, za nabavku tehničke opreme-projektora za potrebe realizacije nastave Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odjeljenja u Goraždu.

Na prijedlog kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada je na ovoj sjednici primila k znanju Pravilnik o vrednovanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te odobrila upotrebu kantonalnog vozila za prijevoz učenika MSŠ „Enver Pozderović“ u Neum, za učešće na Festivalu animiranog filma.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost ministru za privredu za plaćanje računa firmama „Kaja Company“ „Goraždeputevi“ i „Okac“ d.o.o. Goražde, koji se odnose na plaćanje polovine druge tranše za zimsko održavanje ugovorenih putnih pravaca. Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava Šalaka Hasanu iz sela Podmihovići, općina Goražde u iznosu od 800 KM, za nadoknadu štete prouzrokovane uništavanjem zaraženih košnica pčela, te dala saglasnost Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Anex-a Ugovora o koncesiji za korištenje voda za obavljanje djelatnosti proizvodnje mineralne vode i bezalkoholnih pića sa izvorišta „Mihalj“ i „Toplik“ na području općine Pale-Prača sa privrednim društvom „Drink-Gold“ d.o.o. iz Sarajeva, a koji se odnosi na produženje roka vezanog za izgradnju neophodnih objekata na još devet mjeseci, zbog objektivnih okolnosti koje su koncesionara spriječile da ispoštuje termin iz osnovnog ugovora.

Vlada je usvojila i Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000 KM Sindikalnoj organizaciji „Bazne hemije“ iz Vitkovića, za pomoć najugroženijim radnicima bivše HI „Azot“.

Iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava firmi „Kaja company“ u visini od 36.033,40 KM za nadoknadu troškova po obračunu konačne situacije unutrašnjeg opremanja zgrade „Dom“ u Goraždu, a odobrena su i novčana sredstva firmi „Uniprojekt“d.o.o. iz Goražda, za nadoknadu troškova vršenja nadzora nad izvođenjem radova na zgradi „Dom“, kao i novčana sredstva firmi JKP „6.Mart“, za troškove priključka ove zgrade na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Nakon diskusije i niz konstruktivnih prijedloga, članovi Vlade BPK-a Goražde na ovoj sjednici usvojili su Odluku o razrezu poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 2006. godinu.
Do kraja svoje 57. redovne sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći: Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK-a Goražde u iznosu od 800 KM, za plaćanje prijevoza djece šehida u RRC „Fojnica“; Srpskom građanskom vijeću-Pokret za ravnopravnost BPK-a Goražde u iznosu od 2.000 KM, za organizaciju 6. jubilarnog šahovskog turnira u povodu novogodišnjih i božićnih praznika, a odobrena je i novčana pomoć Habibi Zec iz Vitkovića u iznosu od 2.000 KM, radi prevazilaženja teške ekonomske situacije u kojoj se našla ova porodica nakon iznenadne smrti njenog supruga Vehida.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.