• OBJAVLJENO: 01.02.2007.
Izdvojili smo sa 58. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izdvojili smo sa 58. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Firma „MIMS“ iz Sarajeva dobila koncesiju za izgradnju MHE „Kaljani“ na rijeci Prači!

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 22.01.2007.godine svoju 58. redovnu sjednicu kojom je predsjedavao Premijer Nazif Uruči.
Na početku sjednice, Vlada je usvojila Odluku od dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos mini-hidrocentrale „Kaljani“ u mjestu Kaljani na rijeci Prači, općina Pale- Prača privrednom društvu „MIMS“ d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, na vrijeme od 30 godina.

Javnom preduzeću RTV BPK-a Goražde odobrena su novčana sredstva u iznosu od 4.000 KM za nabavku i montažu antenskog sistema i opreme, te usvojeno više odluka o odobravanju novčanih sredstava za nadoknadu štete farmerima, prouzrokovane stradanjem ovaca od najezde divljači.

Ministar unutrašnjih poslova BPK-a Goražde dobio je od Vlade saglasnost da sa resornim federalnim ministarstvom potpiše Ugovor o isporuci registarskih tablica i obrazaca saobraćajnih dozvola, čija je vrijednost na godišnjem nivou oko 11.000 KM . Usvojen je i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde za mjesec decembar 2006. godine.

Vlada BPK-a Goražde, na ovoj sjednici, usvojila je Odluku o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, odnosno visinu prihoda koje treba da ostvaruje porodica mjesečno da sama za sebe obezbijedi smještaj. Prema ovoj odluci, visina prihoda za porodice sa jednim članom iznosi 311 KM, sa dva člana 422 KM, sa tri člana 533 KM, sa četiri člana 644 KM, a za svakog narednog člana iznos se uvećava za 111 KM.

Članovi Vlade BPK-a Goražde dali su saglasnost ministru za finansije da firmi „Oniprom“d.o.o Goražde izvrši plaćanje računa i vrijednosti od 10.531 KM, koji se odnosi za nabavku računarske opreme za potrebe ovog ministarstva. Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose dobilo je od Vlade saglasnost za sufinansiranje ekonomsko opravdanog Projekta za toplifikaciju prostorija Udruženja penzionera/umirovljenika općine Goražde, dok je prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o vođenju nadzora na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H-1“, vraćen predlagaču, Ministarstvu za boračka pitanja na doradu, uz obavezu da se u Ugovor ubace primjedbe iznesene na ovoj sjednici Vlade, te da se od najpovoljnijeg ponuđača zatraži pismena obavijest da ostaju pri opciji ponude koju su dali prilikom konkurisanja za dobivanje ovog posla.

Do kraja svoje 58. redovne sjednice Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o davanju na privremeno korišćenje vozila Javnom preduzeću RTV BPK-a Goražde, kao i odluke o odobravanju novčanih sredstava: 3.000 KM Medžlisu Islamske zajednice Čajniče, za izgradnju džamije u naselju Kapov Han; 3.000 KM Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo, za izgradnju džamije Podvitez-Pale –; 10.000 KM Džematu Prača-Pale, Građevinskom odboru za izgradnju Semiz Ali-Pašine džamije u Prači i 2.000 KM UG NK „Azot“ Vitkovići za uređenje travnjaka nogometnog stadiona.

Na zahtjev JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde, Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 1.000 KM, na ime jednokratne novčane pomoći za liječenje oboljele Munire Hodžić.

Na kraju sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je usvojila zaključak po kome je saglasna da Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja vrši ovjeru zdravstvenih knjižica za radnike koji su to pravo ostvarili u 2006.godini, a koji nisu zdravstveno osigurani ni po jednom drugom osnovu, na osnovu Odluke Skupštine BPK-a Goražde koja je bila na snazi do 31.12.2006. godine. Ovjera će se vršiti do izjašnjenja Skupštine prema kojoj je Vlada uputila prijedlog Odluke o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2007. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.