• OBJAVLJENO: 24.03.2007.
Šef misije EUPM-a u Bosni i Hercegovini brigadni general Vićenco Koppola, sa saradnicima boravio 21.03.2007.godine u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Šef misije EUPM-a u Bosni i Hercegovini brigadni general Vićenco Koppola, sa saradnicima boravio 21.03.2007.godine u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

Pohvaljen rad kantonalne policije!

Brigadni general Vićenco Koppola sastao se u Goraždu sa ministrom unutrašnjih poslova Ramizom Drakovcem i Komesarom policije Edibom Bičom, koji su ga upoznali sa stanjem bezbjednosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Razgovarano je i o problemima sa kojima se suočava goraždanska policija u svome radu kao i mogućnostima za njihovo rješavanje.

EUPM je zadovoljan radom policije kantona, istaknuto je nakon razgovora sa ministrom i policijskim komesarom i učiniće dodatne napore na rješavanju prioritetnih problema vezanih za materijalno-tehničku i kadrovsku opremljenost policije.

Šef misije EUPM-a u BiH brigadni general Vićenco Koppola,pored ponuđene pomoći, izrazio je zadovoljstvo radom policije i bezbjednosnom situacijom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji jedan od najbezbjednijih kantona u Federaciji, posebno na polju javnog reda i mira, i u kojem u 2006. godini nije zabilježena nijedna pljačka banke, ubistvo, silovanje ili organizovano narušavanje javnog reda i mira. General Koppola pohvalio je saradnju policije i resornog ministarstva, kao i regionalnu saradnju, a posebno saradnju ministarstava unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Sarajevskog kantona sa Centrom javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.

„Ohrabrujuće je čuti,- kazao je general Koppola da je policija uspostavila dobru saradnju sa građanima koji su svojim informacijama pomogli u rješavanju nekoliko krivičnih djela. Saradnja policije i građana je ono na što će se EUPM i bh agencije za provođenje zakona usredsrediti u javno-informativnoj kampanji o odgovornosti policije. Policija iz Goražda u skladu sa ovim planira niz susreta sa građanima kako bi ih uključili u rad na poboljšanju opšte sigurnosne situacije, „- istakao je šef misije EUPM-a, i kazao kako ga raduju rezultati pregovora između sindikata policije i Vlade kantona i poboljšanje materijalnog položaja policajaca i uposlenika u kantonalom MUP-u.

„Ovo je pozitivan stimulans za kantonalnu policiju da nastavi sa radom. Učinivši budžet transparentnim za članove sindikata Vlada je osnažila odnos sa policijom bazirajući ga na uzajamnom povjerenju.- , kazao je šef Misije EUPM-a u BiH.

Svjestan teškog i specifičnog položaja goraždanske policije, te odlaska policijskih kadrova sa ovog prostora, general Vićenco Koppola još jednom je ukazao na neophodnost reforme policije BiH i na donošenje jedinstvenog policijskog budžeta, koji će zasigurno uticati na ravnomjerniju raspodjelu novca policijskim ustanovama i na nabavku moderne opreme s kojom će policija, moći da svoj rad stavi u ravan sa najboljom policijskom praksom u Evropskoj uniji.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.