• OBJAVLJENO: 24.02.2012.
Općina Foča-Ustikolina
Sastanak o poboljšanju poslovnog ambijenta

U općini Foča-Ustikolina 23.02.2012.godine, u organizaciji načelnika općine Foča-Ustikolina, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, te Privrednom i Obrtničkom komorom BPK Goražde, održan je sastanak o temi: „Kako pomoći privrednicima i obrtnicima sa područja općine Foča- Ustikolina na poboljšanju poslovnog ambijenta?“

Sastanku je prisustvovao veliki broj privrednika, obrtnika i zadrugara sa područja ove lokalne zajednice, a svoje učešće uzeli su takođe i predstavnici  Službe za zapošljavanje BPK Goražde i Ministarstva za privredu BPK Goražde.

Nakon pozdravnih riječi načelnika općine Zijada Kunovca, o ciljevima ovog sastanka, sagledavanju problema privednih subjekata sa područja ove općine te pomoći u stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i uslova privređivanja govorio je v.d. predsjednika Privredne  komore BPK Goražde Dževad Terović. On je kazao da je Bosansko-podrinjski kanton jedini kanton u Federaciji BiH koji ima pozitivan platni suficit u kome su učestovali i privredni subjekti sa područja općine Foča-Ustikolina, te da je najveći obim razmjene roba ostvaren sa Austrijom, Njemačkom, Srbijom i Italijom.

Direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo iznijela je podatak da je u prošloj godini smanjena stopa nezaposlenosti u našem kantonu za 10% , te da se s druge strane povećao  broj zaposlenih za 10%. Takođe je  naglasila  da postoje aktivne mjere zapošljavanja, kao što su programi „ Mladi poduzetnik“  i „ Samozapošljavanje žena“ u koji se mogu uključiti i zainteresovani sa područja ove općine.

Prema riječima Rasima Sijerčića, iz Budžeta Ministarstva za privredu BPK Goražde u 2011.godini podijeljeno 1.800.000 KM za razne poticaje, za industriju, poljoprivredu, obrt i drugo.

Predsjednik Obrtničke komore BPK Goražde Ahmo Popović predložio je otvaranje kancelarije Udruženja obrtnika u općini Foča-Ustikolina, što bi za cilj imalo veću koordinaciju obrtnika sa ovih prostora.

O nezavidnom položaju mlinske industrije govorio je direktor MPI „Mlin „ Ustikolina Ismet Bukva. On je istakao da jedan dio proizvođača ne može da proda svoje proizvode, jer je cijena pšenice porasla za 12%, a cijena brašna pala za 16%  te da nema podsticajnih mjera. Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja poljopoprivrednika BPK je naglasio  problem nemogućnosti dobijanja kredita za obrtnike kod komercijalnih banaka i Razvojne banke FBiH, kao i problem certificiranja i brendiranja proizvoda.

U raspravi su, takođe, učestvovali i Suvad Bašić, direktor „Baša „ d.o.o., Atif Karović , vlasnik „Veterinarske stanice“, predstavnik trgovinske radnje „Knjižara“ Nedžad Fočo,  predstavnik SPO „ Drecafarm“ Advija Dreca  i vlasnica Obrtničke krojačke radnje „ESSE“ Mirsada Čorić.

Na kraju sastanka formirana je radna grupa koju sačinavaju predstavnici Udruženja poslodavaca, Privredne komore i Obrtničke komore, te po jedan predstavnik privrednika i obrtnika sa područja općine Foča – Ustikolina sa zadatkom da izradi zaključke sa ovog sastanka  i dostavi ih Vladi kantona i resornom ministarstvu, te prati njihovu realizaciju.

M.A.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.