• OBJAVLJENO: 16.04.2007.
Potpisani sporazumi sa najpovoljnijim ponuđačima nakon provedenog postupka Javne nabavke u BPK-a Goražde

Potpisani sporazumi sa najpovoljnijim ponuđačima nakon provedenog postupka Javne nabavke u BPK-a Goražde

Posao dobilo osam firmi sa područja BPK-a Goražde

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović potpisao je 05.04.2007.godine sporazume sa odabranim ponuđačima nakon provedenog nadmetanja za Javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je sekretar Vlade BPK-a Goražde i predsjednik Komisije za javne nabavke Emir Sijerčić, kao i savjetnik Premijera za pravne i ekonomske poslove Zahid Dučić.

Poslove na pružanju deset vrsta usluga za potrebe budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobilo je 8 ponuđača.

Sporazumi o izboru najpovoljnijeg ponuđača koji se odnose na pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje voznog parka i isporuke informatičko- tehničke opreme, isporuke goriva za motorna vozila i lož ulja za kotlovnice, usluge servisiranja-održavanja kopir aparata, isporuke kancelarijskog materijala i materijala za informatičku opremu, usluge održavanja zgrada u vlasništvu BPK-a Goražde, štamparske usluge i usluge kolektivnog osiguranja službenika BPK-a Goražde potpisani su sa firmama: „Map auto“, „Oniprom“, „Šeh-in“ d.o.o., SZR „Birotehnika“, „Hata Comerc“d.o.o., „Goraždestan“, „Svjetlost Comerc“ Sarajevo-prodavnica Goražde, „Sarajevo-osiguranje“d.d.- podružnica Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.