• OBJAVLJENO: 27.02.2012.
Početkom marta- javne rasprave o nacrtu Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti u BPK“
Ministar pozvao građane i udruženja da učestvuju u donošenju novog Kalendara

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, dala je saglasnost za izmjene i dopune Kalendara obilježavanja značajnih događaja,  datuma i ličnosti u BPK Goražde.

Kako nas je informisao ministar za boračka pitanja Dževad Adžem, početkom marta, u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja i skupštinskih komisija- Komisijom za boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica i povratnike i Zakonodavno-pravnom komisijom, u sve tri općine u sastavu BPK-a Goražde održaće se javne rasprave o nacrtu Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti u BPK“.

Rasprave će se održati prema slijedećem rasporedu:

Općina Pale- Prača                                       05.03.2012.godine u 12,00h

Općina Foča-Ustikolina                               06.03.2012.godine u 12,00h

Općina Goražde                                           09.03.2012.godine u 11,00h (sala Skupštine)

Svoje primjedbe o značajnim događajima, datumima i ličnostima mogu dostaviti zvanični organi, udruženja i pojedinci, a sve na temelju relevantne historijske građe, pisanih dokumenata i izjava za sva tri nivoa organizacije (Kanton, općina, mjesna zajednica).

Ministar Adžem pozvao je sve građane da uzmu učešće na javnim raspravama u zakazanim terminima, kako bi se se donio što kvalitetniji tekst pomenutog Kalendara.

Tekst nacrta Odluke, sa Kalendarom dostupan je na zvaničnoj internet stranici Vlade BPK-a www.bpkg.gov.ba i Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde mb.bpkg.gov.ba.

Nakon provedenih javnih rasprava, Kalendar će biti upućen Skupštini na usvajanje.

Nacrt Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.