• OBJAVLJENO: 14.05.2007.
U prvoj zvaničnoj posjeti BPK-u Goražde boravila delegacija Vlade Federacije BiH

Kvalitetna putna komunikacija Goražde-Sarajevo u strateškom planu Vlade FBIH

Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedan je od prvih kantona koji je ugostio delegaciju Vlade Federacije BiH. U prvoj zvaničnoj posjeti Kantonu i općinama u njegovom sastavu 09.05.2007.godine boravili su federalni ministri prostornog uređenja, prometa i komunikacija, te poljoprivrede: mr.sc. Salko Obhođaš, Nail Šećkanović i mr.sc. Damir Ljubić, kao i direktor Fondacije “OdRaz” Safet Daut.

Oni su se sastali sa premijerom Vlade BPK-a Goražde Salemom Halilovićem, a potom i sa načelnicima općina u sastavu kantona. Razgovarano je o značajnim projektima koje bi Vlada Federacije BiH mogla podržati, a između ostalog rečeno je kako je Vlada Federacije BiH u svom programu rada za mandatni period od 2007. do 2010. godine uvrstila i strateški plan povezivanja BPK-a Goražde sa glavnim gradom.

– Među pet-šest strateških projekta u oblasti putne infrastrukture, koji je već usvojila Vlada F BiH, u svom programu je i kapitalni projekat povezivanja BPK-a Goražde i Sarajeva. Mi ćemo se kao ministarstvo aktivno uključiti i vidjet ćemo koji su to načini finansiranja. Nakon što se uradi idejni projekat i ostala neophodna dokumentacija, aplicirat ćemo prema međunarodnim organizacijama ili na druge načine obezbijediti sredstva – izjavio je Naim Šećkanović federalni ministar prometa i komunikacija, tokom posjete BPK Goražde.

Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović izrazio je zadovoljstvo zbog ovakvog odnosa Federalne Vlade, te podsjetio da će ubrzo uslijediti i prezentacija idejnog projekta izgradnje putne komunikacije.

– Sada je na nama da operativno djelujemo i zajednički, a osim toga značajnu pomoć očekujemo i u oblasti podsticaja poljoprivredne proizvodnje o čemu smo takođe razgovarali i sa ministrom Damirom Ljubićem, koji je sa svoje strane iskazao interesovanje za ovo područje- riječi su premijera Halilovića.

– Opredjeljenje Vlade Federacije BiH jeste da u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde napravi jako središte u Istočnoj Bosni, da pomognemo povratak u okolne opštine i da podržimo značajne projekte – izjavio je Salko Obhođaš ministar prostornog uređenja u Vladi FBiH, koji je i inicijator prve zvanične posjete delegacije Federalne Vlade ovom Kantonu.

Federalni ministri sastali su se i sa ministrom privrede u Vladi BPK-a Goražde Elfadom Mašalom, a posjetili su i privredno društvo “Bosansko-podrinjske šume”, gdje su razgovarali sa direktorom ovog društva Midhatom Ahmetovićem, kao i sa direktoricom preduzeća “Goraždeputevi” Muneverom Ušanović.

U sklopu svoje posjete Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde delegacija Vlade Federacije BiH obišla je gradilište mosta na rijeci Drini u Osanici, kao i Općinu Foča-Ustikolina.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.