• OBJAVLJENO: 03.07.2007.
Program rada u 2007.godini predstavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Goražde

Glavna obaveza- lična i imovinska sigurnost svih građana

U Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK-a Goražde 21.06.2007.godine upriličena je press konferencija na kojoj se govorilo o programu rada ovog ministarstva za 2007. godinu. Na konferenciji su govorili ministar Ramiz Drakovac i potparol MUP-a Emko Rizvanović.

-Neuobičajeno je u šestom mjesecu govoriti o planu i programa rada za 2007. godinu, ali mi ipak želimo upoznati građanstvo sa do sada realizovanim, ali i aktivnostima koje tek slijede, – istaknuo je na početku press konferencije ministar unutrašnjih poslova BPK-a Goražde Ramiz Drakovac. On je naglasio da je cjelokupan program rada Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde usvojila kantonalna Vlada, ali da svaki odjel, odnosno Uprava policije, Uprava administracije, kao i Kabinet ministra imaju svoje zasebne planove.

-Kada je riječ o planu rada Kabineta ministra tu je najvažnije da će se nastojati obezbijediti normalno funkcionisanje u svim oblastima, – kazao je ministar Drakovac, te dodao da će tokom 2007. godine aktivnosti biti usmjerene na donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, za šta pored saglasnosti Vlade našeg kantona, prevashodno treba dobiti i saglasnost EUPM-a.

O strateškim ciljevima i planovima Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde u 2007. godini govorio je i potparol MUP-a Emko Rizvanović.

-Naša osnovna dužnost i obaveza je lična i imovinska sigurnost svih građana, te rješavanje njihovih zahtjeva za ostvarenje prava i to u što kraćem roku. Suzbijanje kriminala, zatim nasilja u porodici, kao i što manji procenat drugih oblika kršenja zakona, svakodnevne su obaveze pripadnika policije, – rekao je Rizvanović, te u tom smislu naglasio da se provode kako preventivne, tako i represivne mjere.

– Posebno je važno to što radimo na povećanju svijesti građana o primjeni zakonskih propisa iz oblasti saobraćaja, a takođe pažnju posvećujemo i edukaciji mladih, odnosno, djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola, istaknuo je Rizvanović.

MUP BPK-a Goražde ima dobru saradnju sa drugim insitucijama koje imaju javna ovlaštenja, a sa kojima rade u cilju smanjenja saobraćajnih nezgoda, odnosno stradanja ljudi i njihove imovine, ali i na smanjenju procenta kriminaliteta na cestama. Takođe, posebna pažnja posvećena je i kontroli saobraćaja u užem gradskom jezgru , jer je to područje u kojem je registorvan najveći broj saobraćajnih nezogoda. Kako je istaknuto na pressu, u 2007. godini poseban akcenat stavljen je i na edukaciju pripadnika MUP-a, u smislu zakonskih ovlaštenja policije, a s ciljem da se ne zloupotrebljava položaj, odnosno, da ne dolazi do prekoračenja ovlaštenja policajaca. Obzirom da se ne raspolaže značajnijim sredstvima za nabavku neophodne opreme, rečeno je i da su iz Ureda ministra i komesara MUP-a BPK Goražde učinili dodatne napore s ciljem obezbjeđenja opreme putem donacija, tako da se očekuje pomoć od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ICITAP-a, ambasada drugih država u BiH, od Ministarstva odbrane BiH, kao i drugih.

Naglašeno je između ostalog, da MUP BPK-a Goražde ima na raspolaganju 158 ljudi, što je svakako malo i zbog toga svakodnevno dolazi do problema prilikom formiranja patrola. U tom smislu, istaknuto je da tokom naredne godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona ima u planu prijem novih policajaca, a njihovu obuku u iznosu od 150.000 KM finansiraće Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Ova pomoć, kao i najavljena donacija u terenskim vozilima i računarskoj opremi, rezultat su posjete najviših zvaničnika EUPM-a i federalnog MUP-a MUP- u Bosansko-podrinjskog kantona, kao i realizacija aktivnosti koje su tom prilikom dogovorene.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.