• OBJAVLJENO: 03.07.2007.
Predstavljen Izvještaj za 100 dana rada i Program rada Ministarstva za boračka pitanja za 2007. godinu

Na press konferenciji održanoj 22.06.2007. godine svoj Program rada za 2007. godinu, kao i Izvještaj za 100 dana rada predstavilo je Ministarstvo za boračka pitanja u Vladi BPK-a Goražde. O aktivnostima i planovima ovog ministarstva govorio je ministar za boračka pitanja Admir Pozderović.
Iz Izvještaja o 100 dana rada Ministarstva za boračka pitanja izdvajamo aktivnosti na izradi Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, reviziju svih prvostepenih rješenja o priznatim pravima za korisnike lične i porodične invalidnine, kao i aktivnosti oko dodjele jednokratne novčane pomoći borcima za stambeno zbrinjavanje i liječenje, te za lica koja se nalaze u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji. Ministarstvo je bilo angažovano i na organizaciji manifestacija „Majski dani otpora“ i „Grebak-put života“, na kontinuiranom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H-1“ , te na davanju redovnih finansijskih potpora, tako da radovi na ovom objektu teku nesmetano. Neke od redovnih aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja su i obračunavanje ličnih i porodičnih invalidnina, upućivanje pripadnika boračke populacije na banjsko-klimatsko liječenje, redovno praćenje stanja u oblasti zdravstvenog osiguranja i uplate osiguranja za pripadnike BIZ-a, obezbjeđenje sredstava za normalan rad udruženja boračkih populacija, kao i finansiranje Projekta međugradskog prijevoza na relaciji Goražde- Sarajevo-Goražde i do Fojnice. U izvještajnom periodu, ministarstvo je raspisalo Javni poziv za odabir pružaoca usluga za besplatnu i povlaštenu vožnju. Vode se aktivnosti na organizovanju ljetovanja djece, a okončane su i aktivnosti za dodjelu dugoročnih kredita za rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračke populacije.

Pored donošenja programa rada i budžeta Ministarstva za boračka pitanja za 2007. godinu, donešeni su i usvojeni svi potrebni programi o utrošku sredstava iz budžeta ministarstva. Ministarstvo za boračka pitanja, prema riječima ministra Admira Pozderovića, sufinansira izgradnju šehidskih kapija, uređenje šehidskih mezarja, kao i izradu i ugradnju nišana za poginule branioce. Sufinansira se, takođe, i Projekt obilaska porodica šehida i porodica podshumnih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja. Ministar Pozderović, posebno je izdvojio podršku ovog ministarstva u zapošljavanju ratnih vojnih invalida, obezbjeđenjem sredstava firmi „In-šeh Krug“ za nabavku 6 mašina za izradu gornjih dijelova obuće. Podržana je i akcija vodosnabdijevanja povratničkog sela Kozarevići, kao i sve sportske manifestacije RVI na državnim takmičenjima.

Govoreći o Programu rada Ministarstva za boračka pitanja za 2007. godinu, ministar Admir Pozderović kazao je da će ministarstvo, između ostalog, provoditi upravni nadzor nad provođenjem Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
Ministarstvo će u 2007. godini poduzeti aktivnosti neophodne za omogućavanje dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica i to:

– zdravstvenu zaštitu onih boraca koji status osiguranog lica ne mogu ostvariti ni po kakvom drugom osnovu;
– vršiti nabavku i obezbijediti besplatne lijekove za RVI;
– tražiti proširenje esencijalne liste lijekova sa antidepresivnim sredstvima koja su neophodna za liječenje oboljelih pripadnika boračke populacije od PTSP;
– banjsko-klimatsko liječenje boraca i članova njihovih porodica;
– profesionalna rehabilitacija nezaposlenih vojnih invalida i demobilisanih boraca po osnovu preostale radne sposobnosti;
– nabavka udžbenika za djecu pripadnika boračke populacije koja se redovno školuju;
– stipendije za djecu pripadnika boračke populacije, u saradnji sa resornim ministarstvom;
– pomoć u rješavanju stambenog pitanja pripadnika boračke populacije;
– izgradnja stambeno – poslovnog objekta za rješavanje stambenih potreba pripadnika boračke populacije;
– dodjele bespovratne pomoći pripadnicima boračke populacije za rješavanje stambenog pitanja;
– novčana pomoć dobitnicima najvećeg ratnog priznanja;
– pomoć u slučaju smrti pripadnika boračke populacije;
– podizanje šehidskih nišana pripadnicima OS R BiH koji su poginuli ili umrli u toku agresije na Republiku BiH od 1992. do 1995. godine kao i održavanje šehidskih mezarja;
– obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata;
– sufinansiranje projekata udruženja boračkih populacija kojima je cilj unaprijeđenje socijalnog i materijalnog statusa svojih pripadnika.

Pored nabrojanih aktivnosti, ministar za boračka pitanja Admir Pozderović posebno je istaknuo aktivnosti ministarstva na formiranju Fondacije za pomoć borcima Armije Republike BiH, kao i provođenje aktivne politike zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta za borce i članove njihovih porodica.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.