• OBJAVLJENO: 23.03.2012.
Nacrt Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde
Javna rasprava održana i u Goraždu

Danas je u Goraždu održana posljednja u nizu javnih rasprava o nacrtu Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde.

Iako će ovaj zakon, kada jednom bude donesen, imati uticaj na život svih građana BPK Goražde, možemo konstatovati da je posjećenost rasprave bila veoma niska. Ipak, na raspravi je izneseno niz konstruktivnih prijedloga i sugestija o kojima će se, prije nego se zakon ponovo nađe u skupštinskoj proceduri, izjasniti resorno Ministarstvo, odnosno Vlada.

Kako su finansijski efekti propisa koji se donose veoma bitni za građane, tako je, i danas, bilo govora o iznosima komunalnih naknada te novčanim kaznama koje ovaj zakon predviđa, a na ranijim javnim raspravama bilo je prijedloga da se predviđene kazne smanje i za 50 posto, jer su, po mišljenju učesnika rasprava, one previsoke.

Novi zakon precizno će definisati nadležnosti i odgovornost općina i Kantona u ovoj oblasti, a njime su predviđene i neke novine koje bi trebale doprinjeti boljem funkcionisanju sistema komunalnih djelatnosti u našem kantonu.

O potrebi donošenja ovog zakona u što skorijem roku govori i činjenica da su još uvijek na snazi odredbe Zakona o komunalnim djelatnostima SR BiH iz 1990. godine kojim je ova oblast nedovoljno uređena, posebno ako uzmemo u obzir razliku u društvenom uređenju ondašnjeg i društva u kojem sada živimo.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.