• OBJAVLJENO: 24.03.2012.
PENZIONISANI PRIPADNICI OS BiH ŠTRAJKOM PRUŽAJU MOGUĆNOST DRŽAVI DA POŠTUJE ZAKONE KOJE JE DONIJELA
PODRŠKA MINISTRA ZA BORAČKA PITANJA I PREDSJEDNIKA BORAČKIH UDRUŽENJA BPK U OSTVARIVANJU PRAVA

Nakon što su dan ranije premijer BPK Emir Frašto, ministar za boračka pitanja Dževad Adžem, predsjednik udruženja RVI Safet Sijerčić i doktorica Vesna Klisura boravili u Sarajevu sa pet RVI sa prostora BPK kojima je omogućeno da budu podvrgnuti dodatnom medicinskom vještaćenju sa ciljem da se otklone eventualne greške kojima su korisnici prava na ličnu invalidninu izvedeni iz prava ili im je procenat invaliditeta znatno smanjen, danas je ministar za boračka pitanja sa predsjednicima boračkih udruženja posjetio 120 pripadnika OS sa prostora našeg kantona sa jednim ciljem, bezrezervna podrška u ostvarivanju stečenih prava.

– Posjetu smo organizovali ne samo zato što su to naši saborci  već i zbog činjenice da pravna država mora profunkcionisati u punom obimu i kapacitetu. Štrajk penzionisanih vojnika svako tumači na svoj način, ali je suštinska činjenica u tome da kada država donese zakone onda treba da ih i sprovodi, u suprotnom, nepoštivanje zakona vodi u anarhiju i bezvlašće. Mišljenja sam da su penzionisani pripadnici OS dali priliku državi da profunkcioniše i implementacijom zakona pokaže građanima da je pitanje poštivanje prava ujedno i pitanje sigurnosti njenih građana.

Zajedno sa predsjednicima udruženja koji su im dali podršku, Kantonalna bolnica Goražde uputila je i sanitetsko vozilo sa medicinskim osobljem i opremom čime je omogućen pregled i pružena pomoć penzionisanim vojnicima našeg kantona.

Ministar Adžem zahvalio se  osoblju Kantonalne bolnice, te istaknuo da je Vlada BPK Goražde osigurala je jednokratnu  finansijsku  pomoć koju su penzionisanim pripadnicima Oružanih snaga uručili  predsjednici boračkih udruženja.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.