• OBJAVLJENO: 09.04.2012.
Održan sastanak sa menadžmentom Kantonalne bolnice Goražde
Podrška Vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja sanacionom programu

O rješavanju nastalih poteškoća u funkcionisanju Kantonalne bolnice Goražde razgovarano je danas na sastanku premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emira Frašta i ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Azre Kuljuh sa menadžmentom ove javne zdravstvene ustanove. Sastanku su pored direktora bolnice Bejadina Lutvića i njegovih saradnika, prisustvovali predsjednik Upravnog odbora Kantonalne bolnice Goražde prim.dr.Asim Prutina, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde Ferid Pleh i sekretar Vlade Emir Sijerčić.

Razgovarano je o problemima i potrebama Kantonalne bolnice sa aspekta potrebnih sredstava za izmirenje dugovanja te izlaska iz stanja nelikvidnosti. Tom prilikom, data je puna podrška direktoru bolnice u realizaciji započetih aktivnosti na organizaciji posla i racionalizaciji troškova. Podrška Vlade i Fonda Zavoda zdravstvenog osiguranja neće izostati ni u osiguranju sredstava za specijalizacije doktora i edukaciju medicinskog osoblja, nabavku medicinske opreme, kao i u obezbjeđenju boljih uslova za rad bolnice i isplatu plaća usposlenima.

Među opštim mjerama za smanjenje gubitaka Kantonalne bolnice nalazi se i rješavanje pitanja hemodijalize otvaranjem Odjela za hemodijalizu u Goraždu, kao i odjela za transfuziologiju i ocjenu radne sposobnosti.

O tome, kao i o ostalim pitanjima vezanim za Kantonalnu bolnicu Goražde, kao što su rješavanje pitanja duga prema Kliničkom centru Koševo i podršci u nabavci opreme, premijer, kantonalna ministrica zdravstva i predsjednik Upravnog odbora bolnice razgovaraće sutra u Sarajevu sa federalnim ministrom zdravstva.

U sanacionom programu Kantonalne bolnice, koji bi se trebao naći pred Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, definisaće se mjere i obaveze svih učesnika, s posebnim akcentom na preispitivanje unutrašnjih mogućnosti na racionalizaciji troškova, objedinjavanje pojedinih službi i bolju organizaciju, istaknuto je na današnjem sastanku predstavnika Vlade BPK-a sa mendžmentom Kantonalne bolnice Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.