• OBJAVLJENO: 16.04.2012.
Pripreme za utvrđivanje Programa obilježavanja značajnih događaja i datuma u 2012. godini
Upućen javni poziv za podnošenje inicijativa, prijedloga i zahtjeva

Odbor za obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde raspisalo je Javni poziv za podnošenje inicijativa, prijedloga i zahtjeva koji će se uvrstiti u Program obilježavanja značajnih događaja i datuma za 2012. godinu, odnosno finansirati iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, kao i grupe građana koji žele da učestvuju u obilježavanju značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, koji se prema Odluci Skupštine BPK Goražde obilježavaju u periodu:

I)          04.  – 11. maj   –  Dani otpora

II)        15. – 22. juni    –  “Grebak-put života”

III)       18. septembar  –  Dan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Prijedloge, incijative i zahtjeve potrebno je, najkasnije do 23.04.2012.godine,  dostaviti na Protokol Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ul. Prve slavne višegradske brigade 2a, sa naznakom –Odbor za obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

S ciljem sačinjavanja prijedloga Programa obilježavanja koji će se uputiti Vladi BPK Goražde na konačno usvajanje,  Odbor će provesti raspravu na koju će biti pozvani svi podnosioci aplikacija.

Javni poziv za podnošenje inicijativa, prijedloga i zahtjeva koji će se uvrstiti u program obilježavanja značajnih događaja i datuma za 2012. godinu                                                     

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.