• OBJAVLJENO: 27.12.2007.
Svečano pušten u promet most na rijeci Drini u goraždanskom naselju Osanica

Neupitna podrška Vlade Federacije Bosansko-podrinjskom kantonu

Delegacija Vlade Federacije BiH predvođena premijerom dr. Nedžadom Brankovićem boravila je 24.12.2007.godine u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

U sastavu ove delegacije pored premijera bili su i federalni ministri industrije i energetike, prostornog uređenja, te prometa i komunikacija Vahid Hećo, Salko Obhođaš i Nail Šećkanović.

Povod posjete federalnog premijera i članova Vlade Federacije Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde bilo je prisustvo svečanoj ceremoniji otvorenja mosta na rijeci Drini u goraždanskom naselju Osanica.

Most od životnog značaja za 160 porodica iz pedesetak sela i zaselaka na desnoj obali Drine, posebno za učenike, koji su se prije njegove izgradnje na drugu stranu rijeke prevozili čamcem, izgrađen je zajedničkim sredstvima vlada Federacije i Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, u ukupnom iznosu od 1.660.000 KM. Svečanim presijecanjem vrpce u promet su ga pustili premijeri dr. Nedžad Branković i Salem Halilović, te federalni ministar za promet i komunikacije Nail Šećkanović.

Posjeta najviših federalnih zvaničnika Goraždu iskorištena je i za razgovor o temama koje su bitne za odnose Vlade Federacije prema Bosansko-podrinjskom kantonu, odnosno,za projekte koje treba realizirati. Za građane ovog kantona bitna je informacija da se novim načinom raspodjele sredstava prema nižim nivoima vlasti sredstva koja je ranijih godina dobivao ovaj kanton od Vlade Federacije neće smanjivati, kao i to da će se u 2008. godini oko 3 i po miliona maraka, ulaganjem sredstava iz GSM licence i putem federalne Direkcije cesta usmjeriti na poboljšanje putne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Radi se o poboljšanju magistralne putne mreže i o sanaciji dva mosta, a od velikog značaja je ulaganje i 270 000 KM za izradu prve dionice glavnog projekta puta između Sarajeva i Goražda kojim bi se Sarajevo Goražde približilo na 60 kilometara.

„Sarajevski kanton kao grant prema ovom kantonu radi idejni projekat ovog puta i on će najdalje krajem januara naredne godine doći u naše ruke. Mi ćemo onda putem federalne Direkcije cesta ugovoriti izradu prvih deset kilometara glavnog projekta, a do kraja 2008. godine, ukoliko sve bude išlo po planu po pitanju sredstava privatizacije državnog kapitala, očekujemo da ugovorimo i izgradnju prve dionice ovog puta.“- riječi su federalnog ministra za promet i komunikacije Naila Šećkanovića.

„Ovim smo kad je projekat ovog puta u pitanju sa jednog stanovišta potrebe i želja došli u jedan realitet i već sad možemo biti sigurni da će doći do njegove realizacije, – „ kazao je Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović, koji je ovom prilikom izrazio zahvalnost Vladi Federacije, a posebno premijeru Brankoviću što je treći put u zadnja dva i po mjeseca bio u prilici da bude na području ovog kantona. Ovo je prema riječima gospodina Halilovića, dokaz jednog ozbiljnog odnosa Vlade Federacije i posmatranja na ovaj dio Federacije, a jedan od konkretnih primjera je i taj što je Vlada Federacije BiH na svojoj zadnjoj sjednici na zahtjev i traženje Vlade BPK-a Goražde ustupila ovom kantonu na korišćenje neperspektivne vojne objekte, kasarnu u Šišetima, vojne magacine iza Vatrogasnog doma, kao i zgradu u kojoj je smještena Vlada kantona. Ovi objekti biće u narednoj godini iskorišteni za privredni razvoj i nova upošljavanja.

„Nama je drago što smo bili u prilici da pred novogodišnje i postbajramske praznike obradujemo stanovništvo desne obale rijeke Drine jer most ima veliki značaj za stanovništvo tog kraja, a sami smo svjedoci da od prije nekoliko mjeseci kad je taj most završen ima pomaka u oblasti turizma i da je počela intezivna izgradnja i privatnih i turističkih objekata na desnoj obali rijeke Drine, što je vrlo dobar znak da će se tu i dalje dešavati pozitivni pomaci- naglasio je Premijer Halilović.

Ukupna pomoć federalne Vlade prema Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u kontinutitetu sigurno neće biti ništa manja nego kao što je bila do sada, obzirom na nivo i dinamiku ubiranja javnih prihoda. Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković nada se da će ona biti i kvalitetnija.

„Razlog definisanja pozicija u Budžetu za 2008. godinu na ovakav način je taj što Vlada želi sa grantova da pređe na finansiranje projekata. U svakom slučaju, imamo u nacrtu Zakon o definisanju područja posebne pomoći i želimo konačno da sve transfere prema nižim nivoima vlasti usmjerimo u funkcionisanje putem jedne matrice koju će definisati novi zakon i ono što, istinski, po svim parametrima pripada Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da više bez ikakvih prigovora bude i dalje usmjeravano. S druge strane, nivo obaveza kad je u pitanju briga o boračkoj populaciji, jednoj kategoriji neratnih, odnosno, civilnih invalida koje Vlada FBiH direktno preuzima na svoje budžetsko finansiranje je još jedan razlog što mi sada radimo ukupnu reformu funkcionisanja transfera tog dijela budžetskih sredstava Budžeta Vlade Federacije. Tu imamo veoma kvalitetnu podršku u modeliranju sa svim vladama kantona jer u ovih devet mjeseci koliko funkcioniše Vlada Federacije već smo imali šest zajedničkih sastanaka Vlade Federacije sa premijerima kantona jer jednostavno dosta vitalnih stubova funkcionisanja društva u Federaciji moramo reformisati, a to ćemo raditi zajedno.“- kazao je Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković prilikom posjete delegacije Vlade Federacije BiH Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.