• OBJAVLJENO: 06.01.2008.
Održana druga vanredna sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Održana druga vanredna sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Budžet BPK-a Goražde po prvi put usvojen na vrijeme

Posljednji radni dan u već prošloj 2007. godini, poslanici Skupštine BPK-a Goražde proveli su radno. Tokom osmosatnog zasjedanja od planiranih 6 usvojeno je pet tačaka dnevnog reda od kojih je svakako najznačajnija Budžet BPK-a Goražde za 2008. godinu.

Budžet BPK-a Goražde iznosi skoro 48 miliona KM. Ovo je dosada najveći iznos, a kako je rečeno na 2. vanrednom zasjedanju Skupštine koje je održano u ponedjeljak 31. decembra, prvi put po ugledu na većinu kantona i Vladu F BiH i Bosansko-podrinjski kanton Goražde dobio je na vrijeme Budžet, koji je u prvobitnom iznosu bio planiran sa 44 miliona KM.

Zajedno sa budžetom razmatran je i prijedlog Zakona o njegovom izvršenju, koji je usvojen sa 17 glasova za, 7 protiv i jednim suzdržanim. Zakon o izvršenju budžeta usvojen je sa amandmanima čija se suština ogleda u preciznijem određenju preraspodjele budžetskih sredstava političkim strankama koje praticipiraju u zakonodavnoj vlasti.

Nakon tačaka koje su se odnosile na budžet, pred poslanicima se našao Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2007 godinu. Za razliku od ovog koji je sa 4 uzdržana glasa, dobio potrebnu skupštinsku većinu, prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2008. godinu nije razmatran na ovoj sjednici. Naime, obzirom na cjelokupnu finansijsku situaciju u oblasti zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona, dogovoreno je da se najkasnije polovinom januara održi tematska sjednica Skupštine po ovom pitanju, a s ciljem sagledavnja mogućnosti za saniranje gubitaka i utvrđivanja smjernica za razvoj i unaprijeđenje zdravstva. Već ranije, Skupštinska komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, nakon obavljene rasprave sa predstavnicima zdravstvenih ustanova koje djeluju na području BPK-a uradila je smjernice prevazilaženja određene problematike, te je, takođe, Skupštinskom kolegiju predložila održavanje sjednice na kojoj će se naći samo jedan tačka dnevnog reda – zdravstvo na području ovog kantona.

Jednoglasno, poslanici u Skupštini BPK-a Goražde usvajanjem odluke dali su suglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, u iznosu od 3.684.400 KM. Najznačajnija stavka u ovom planu je, između ostalog, isplata novčanih naknada demobilisanim borcima za vrijeme nezaposlenosti. Sredstva u iznosu od 2.248.000 hiljada KM za ove namjene planirana su kao grant federalnog Zavoda za zapošljavanje i viših nivoa vlasti, dok je 200.000 KM obezbijedila i sama Služba. Po ugledu na prošlu, i u 2008. godini značajna sredstva planirana su za zapošljavanje. Usvojenim Finansijskim planom, za finansiranje zapošljavanja izdvojit će se 468.000 KM. Između ostalog, u 2008. godini kada je riječ o podsticajnim mjerama realizovat će se programi – zapošljavanje osoba sa invaliditetom za šta je planirano 100.800 KM, a 220.000 KM za program zapošljavanja osoba sa srednjom stručnom spremom. U 2008. godini bit će provedene i poticajne mjere po programu SEPS, a za ove namjene Služba za zapošljavanje BPK Goražde planirala je 100.000 KM.

(Piše: E. Dučić)

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.