• OBJAVLJENO: 28.02.2008.
Delagacija Vlade BPK-a Goražde posjetila iransku pokrajinu Istočni Azerbejdžan

Dvije strane parafirale Memorandum o razumijevanju

Na zvanični poziv Guvernera iranske pokrajine Istočni Azerbejdžan, Mohammada Me'marzadeha i Ambasade Islamske Republike Iran u BiH, Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović, u pratnji visoke ekonomske, trgovačke i političke delegacije posjetio je 27.01.2008. godine Tabriz, glavni grad pokrajine Istočni Azerbejdžan.
Nakon povratka iz Irana, Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović, predsjedavajući Skupštine BPK-a dr. Alija Begović i ministar privrede Elfad Mašala, održali su press konferenciju, na kojoj su predstavljeni rezultati ove posjete i utisci nakon boravka u ovoj velikoj i bogatoj zemlji. Bitno je istaći, kako su istaknuli kantonalni zvaničnici, da su se dvije strane dogovorile o razvijanju i jačanju uzajamne saradnje i kontakata, a tom prilikom parafiran je i Memorandum o razumijevanju, koji da bi postao punovažan, trebaju usvojiti Vlada i Skupština BPK-a Goražde Kantona, kao i Gradsko vijeće Tabriza.

U Memorandumu o razumijevanju , između ostalog, stoji:
1. Dvije strane će poticati privatni sektor u cilju osnivanja Holding kompanije za saradnju proizvodnih, industrijskih i trgovačkih jedinica pokrajine Istočni Azerbejdžan Islamske Republike Iran i kantona Goražde Republike Bosne i Hercegovine zbog plasiranja proizvoda između ove dvije zemlje, kao i u susjednim zemljama.

2. Dvije strane dogovorile su se o održavanju trgovačkih sajmova u ove dvije pokrajine u cilju uzajamne prezentacije i upoznavanja sa mogućnostima i potencijalima u oblasti industrije, rudarstva, poljoprivrede, farmacije, trgovine, tehničkih i inžinjerskih usluga i medicine.

3. Iranska strana najavila je spremnost osnivanja lanca prodavnica u cilju prezentacije, izložbe i distribucije proizvoda iz pokrajine Istočni Azerbejdžan u kanton Goražde i davanja koncesija zainteresovanim biznismenima. Bosanska strana, pozdravljajući prijedloge i dobre namjere iranske strane, proučiće slučaj i izjasniti se o prostoru za osnivanje lanca prodavnica i imenima i identifikaciji osoba zainteresovanih za koncesiju kroz diplomatske formalnosti.

4. Na temelju velikih potencijala firmi i konzorcija pokrajine Istočni Azerbejdžan za izvoz tehničkih i inžinjerskih usluga u inostranstvo, kao što su CIS zemlje (zemlje Saveza nezavisnih država), ove firme ovim putem iskazuju svoj interes i spremnost za odlazak u Bosnu i Hercegovinu i učešće u izvođenju građevinskih projekata, kao što su zgrade, infrastrukturni objekti, putevi, usluge iz oblasti građevine, itd. Bosanska strana, pozdravljajući ovu ideju, pripremiće potrebne preduslove i obavijestiti iransku stranu o svojoj odluci.

6. Dvije strane dogovorile su se o osnivanju Zajedničkog trgovačkog vijeća posredstvom privrednih, industrijskih i komora za rudarstvo ove dvije strane u cilju međusobnog upoznavanja sa potencijalima privatnog i državnog sektora, razmjene trgovačkih informacija i informacija o potencijalima, razmjene trgovačkih delegacija i delegacija iz oblasti marketinga i davanja praktičnih sugestija za razvoj i jačanje ekonomske i trgovačke saradnje između ove dvije strane.

7. Dvije pokrajine (kantoni) dogovorili su se o razmjeni više stručnih delegacija i odbora iz različitih oblasti i sektora, kao što su ekonomija, trgovina, industrija, tehnika i poljoprivreda s ciljem razvijanja i jačanja međusobnih odnosa.

8. Obzirom da je iranska strana izrazila spremnost za snabdijevanje kantona Goražde i ostalih dijelova Republike Bosne i Hercegovine potrebnim proizvodima iz različitih sektora, bosanska strana će navesti listu potrebnih proizvoda i usluga i o tome obavijestiti iransku stranu.

9. Na temelju zahtjeva bosanske strane za osnivanje pogona i fabrika u različitim oblastima, kao što su prehrambena industrija, procesna industrija, proizvodnja suhog voća, voćnih sokova, mineralne vode, bezalkoholnih pića, hladnjače i ostalih industrija potrebnih iranskoj strani i u interesu iranske strane, donešena je odluka o razmjeni svih potrebnih detaljnih informacija između dvije strane, a načini saradnje biće definisani nakon budućeg putovanja iranske delegacije u Republiku Bosnu i Hercegovinu.

10. Na temelju velikih mogućnosti pokrajine Istočni Azerbejdžan u različitim oblastima kao što su poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo, poljoprivredna procesna industrija i ruralni razvoj, kao i velikih potencijala kantona Goražde u oblasti poljoprivrede, hortikulture i stočarstva, dvije strane insistirale su na većem stepenu saradnje kroz razmjenu informacija, iskustava, stručnih delegacija i uvoz i izvoz proizvoda.

11. Dvije strane pripremiće potrebne preduslove za zajedničke investicije i prisustvo privatnih i državnih investitora za investiranje u oblasti poljoprivrede, industrije, rudarstva, stočarstva, tehnike, građevine i itd.

12. Dvije strane dogovorile su se o uspostavljanju zajedničke saradnje u oblasti visokog obrazovanja kroz razmjenu studenata i profesora, univerzitetskih delegacija, naučnih, ljekarskih i medicinskih informacija.

13. Obzirom da obje zemlje posjeduju veliki potencijal u oblasti turizma, kulture, umjetnosti, sporta, itd. dvije strane dogovorile su se o razvijanju većeg stepena saradnje u ovim oblastima kroz razmjenu odgovarajućih delegacija i proizvoda.

14. Dvije strane dogovorile su se o potpisivanju sporazuma o bratimljenju između gradova Goražde i Maragheh. Okvir i načine uzajamne saradnje ova dva grada dvije strane će pripremiti i potpisati nakon dobijanja potrebne dozvole Gradskog vijeća Tabriza.

15. Vlada i Skupština kantona Goražde izjasniće se o odobravanju ovog Memoranduma o razumijevanju na osnovu njihovih vlastitih pravila i odredbi.

„Prije svega treba kazati da su Iranci prijatelji Bosne i Hercegovine i da imaju iskrenu želju i htjenje da na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nešto rade, investiraju, te uspostave privrednu, ekonomsku, trgovačku, kulturnu saradnju sa našim kantonom i cijelom BiH, a na nama je da pripremimo kvalitetne programe kako bismo iz svega toga imali obostranu korist- naglasio je na press konferenciji Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović, koji je, takođe, kazao da je delegacija BPK-a Goražde tokom svoje posjete Islamskoj Republici Iran iskoristila priliku da prezentira privredne i turističke mogućnosti ovog kantona i Bosne i Hercegovine, a nakon uzvratne posjete prijatelja iz ove iranske pokrajine koja bi trebala uslijediti u mjesecu maju, očekuju se i neki konkretni projekti na razvijanju uzajamne saradnje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.