• OBJAVLJENO: 03.06.2008.
Održana javna prezentacija „Strategije saradnje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona sa nevladinim (neprofitnim) sektorom“

Uspostavljanje efikasnijih mehanizama saradnje, jedan od preduslova ka evropskim integracijama

U okviru projekta „Jačanje građanskog aktivizma u BiH u izbornim i predizbornim procesima“, Centar za promociju civilnog društva-kancelarija Goražde, zajedno sa partnerskom organizacijom Udruženje privrednika“Biznis centar“ Goražde, radi na realizaciji projekta izrade i usvajanja „Strategije saradnje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona sa nevladinim (neprofitnim) sektorom. Osnovni cilj projekta jeste uspostavljanje institucionalne saradnje i partnerstva između vladinog, nevladinog sektora i neformalnih grupa građana na kantonalnom nivou, te izrada i usvajanje Strategije saradnje Vlade BPK-a sa nevladinim sektorom.

U toku realizacije projekta formirana je radna grupa za izradu Strategije koja je nakon nekoliko radnih sastanaka i konsultacija verifikovala nacrt ovog dokumenta. S ciljem uključivanja što većeg broja aktera civilnog društva kao i zvaničnika kantonalne zakonodavne i izvršne vlasti u proces izrade i usvajanja Strategije, u skupštinskoj sali BPK-a Goražde 28.05.2008.godine održana je javna prezentacija Strategije saradnje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona sa nevladinim (neprofitnim) sektorom.

Uvodnu riječ, tim povodom, uputio je direktor UP „Biznis centar“ Goražde Rešid Alihodžić, dok je Strategiju okupljenim učesnicima prezentirao Slavko Klisura, šef goraždanske kancelarije Centra za promociju civilnog društva.

Prisutne je pozdravio i Premijer BPK-a Goražde Salem Halilović, koji je još jednom izrazio podršku Vlade BPK-a Goražde uspostavljanju efikasnije saradnje sa nevladinim sektorom. Uspostavljanje mehanizma njihove međusobne saradnje jedan je od preduslova ulaska naše zemlje u EU, istaknuto je ovom prilikom.

Nakon javne prezentacije, ova Strategija biće upućena Vladi i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona na razmatranje i konačno usvajanje.

Usvajanjem Strategije saradnje izgradit će se efikasni sistem monitoringa i izvještavanja građana o ostvarenim rezultatima rada zakonodavne i izvršne vlasti, monitoring projekata NVO sektora finansiranih iz sredstava kantonalnog budžeta, kao i stalni oblici i mehanizmi konsultacija vladinog i nevladinog sektora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.