• OBJAVLJENO: 31.07.2008.
Pripreme za VI Simpozijum poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije u Goraždu

Naučni skup od velikog značaja za privredu BPK-a Goražde

Organizovanje 6. Simpozijuma poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije sa međunarodnim učešćem o temi „Strategija razvoja domaće proizvodnje“ bio je povod da Goražde 24.07.2008.godine posjete prof.dr. Faruk Čaklovica, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Faruk Mekić, dekan Šumarskog fakulteta i mr. Almir Mašala, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u Kantonu Sarajevo. O ovom simpozijumu koji bi se pod pokroviteljstvom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde trebao održati u mjesecu oktobru ove godine u Goraždu, gosti iz Sarajeva razgovarali su sa premijerom BPK-a Salemom Halilovićem i kantonalnim ministrima za obrazovanje i privredu Sevdom Popović i Elfadom Mašalom.

Prvi Simpozijum poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, prema riječima rektora Čaklovice, održan je u Neumu, a svi naredni u gradovima širom Bosne i Hercegovine, s ciljem da se na terenu, na licu mjesta, ukaže na probleme koji postoje u bosanskohercegovačkoj privredi, te daju konkretne mjere i zadaci za njihovo rješavanje.

Na Simpozijumu koji bi u Goraždu trebao okupiti oko 400 naučnika iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva, biotehnologije i zaštite okoliša, biće predstavljeni referati u vidu 8 plenarnih sekcija koje će obuhvatiti: zootehniku/ autohtone pasmine, infektivne bolesti i kliničku patologiju; higijenu i tehnologiju prehrambenih proizvoda; šumarstvo i hortikulturu, probleme okoliša, savremeno obrazovanje, legislativu i inspekciju, te biljnu poljoprivrednu proizvodnju. Predviđeno je, takođe, i održavanje Okruglog stola o temi „ Racionalno korištenje prirodnih resursa BPK“.

– Saradnjom nauke i prakse jedino je moguće pronaći put koji vodi ka prevladavanju teškoća i problema sa kojima su suočeni svi građani Bosne i Hercegovine, a to su bolesti ljudi i životinja uzrokovanih zoonozama.- naglasio je prof.dr. Faruk Čaklovica, dok je predsjednik Organizacijskog odbora za pripremu ovog simpozijuma, aktuelni dekan Šumarskog fakulteta i predsjednik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka. prof.dr. Faruk Mekić ukazao na to da je nužno da vlast i nauka usko sarađuju i na taj način rješavaju sva pitanja i probleme u privredi Bosne i Hercegovine.

– Neophodno je veće korišćenje domaćih resursa, angažovanje domaćih stručnjaka i razvijanje domaće proizvodnje hrane – kazao je prof.dr. Mekić.

Održavanje ovog naučnog simpozijuma u Goraždu dobilo je podršku svih učesnika sastanka, ali saglasnost za pokroviteljstvo treba, kako je istaknuo premijer Halilović, zvanično odobriti Vlada kantona na jednoj od svojih narednih sjednica.

Ovaj simpozijum veoma je značajan za kreiranje pozitivne klime vezane za Goražde i Bosansko-podrinjski kanton, jedan je od zaključaka sa sastanka.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.