• OBJAVLJENO: 25.09.2008.
Organizovan sastanak sa članovima Predsjedništva Udruženja penzionera BPK-a Goražde

Toplifikacija prostorija udruženja glavni problem

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović organizovao je 19.09.2008. godine sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionera BPK-a Goražde. Sastanku su, između ostalih, prisustvovali ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković i savjetnik Premijera Zahid Dučić.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim problemima penzionera i načinima za njihovo prevazilaženje. Kako su istaknuli predstavnici penzionera, toplifikacija njihovog udruženja predstavlja problem već duži niz godina, za koji se do sada nije iznašlo rješenje. Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salem Halilović tom prilikom, predložio je način za rješavanje problema toplifikacije putem Javnog poziva koji Vlada svojom odlukom raspisuje za predlaganje projekata koji će se finansirati po Programu utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao „Grantovi neprofitnim organizacijama“ i „Transferi udruženjima građana“. Sredstva za realizaciju ovog projekta mogu biti odobrena u maksimalnom iznosu od 10.000 KM.

Predsjednik udruženja penzionera Selim Hadžiavdić zahvalio se Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salemu Haliloviću i njegovim saradnicima na dosadašnjoj saradnji, sa nadom da će se takva saradnja i u budućnosti nastaviti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.