• OBJAVLJENO: 22.06.2012.
Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde
Edukativna radionica : Seksualno fizičko i emocionalno nasilje nad djecom

U prostorijama Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Goražde  21.06.2012. godine  realizovan je  edukativni Program pod nazivom “Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom – determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje”, u vidu predavanja – edukacija za policijske službenike, kao i za predstavnike drugih organa koji u vršenju poslova iz svoje nadležnosti imaju dodira sa navedenom problematikom. Edukativna radionica održana je pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine . Predavanje – edukaciju o navedenoj problematici u našem kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova realizovali su eminentni stručnjaci Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske akademije iz ove oblasti i to: moderator edukativne radionice dr. sci. Taib Spahić, savjetnik direktora u Federalnoj upravi policije dr. sci. Mladen Milosavljević , Hidajeta Bešo , viši inspektor Federalne uprave policije, Fatima Smriko, nastavnik na Policijskoj akademiji, Jusuf Kovačević, nastavnik na Policijskoj akademiji, Rijada Halilović pravni okvir projekta i inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vahudin Efendić, koji se u svom predavanju dotakao gore navedene problematike sa područja našeg kantona. Ovoj radionici prisustvovali su  i ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde  mr. sci. Nusret Sipović, policijski komesar Ešef Hurić kao i predstavnici organizacionih jedinica u Upravi policije MUP-a BPK Goražde. Pored gore navedenih, radionici  prisustvovali su predstavnici kantonalnog Tužilašta BPK Goražde,  Javne ustanove Centar za socijalni  rad, osnovne škole “Fahrudin – Fahro Baščelija,  J.Z.U Kantonalne bolnice kao i  dječijeg vrtića SOS Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.