• OBJAVLJENO: 04.07.2012.
Održana 3.redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Započela isplata pomoći RVI za ublažavanje posljedica revizije; interventna pomoć Domu za stara i iznemogla lica


Na početku sjednice, Vlada je razmatrala Izvještaj Ministarstva za finansije o ostvarenim prihodima Budžeta BPK za prvih 6 mjeseci 2012.godine koji iznose 14.264.516 KM i za 3,02 % su manji u odnosu na isti period prošle godine. U odnosu na planirano, izvršenje budžeta BPK za ovaj period je 65%. Jedino su neporezni prihodi, u odnosu na prošlu godinu, imali rast za 4,2% dok se bilježi pad svih ostalih prihoda, posebno onih koji se odnose na doznačavanje sredstava sa nivoa Federacije, istaknuto je u izvještaju.

Podršku članova Vlade danas je dobila Odluka Ministarstva za socijalnu politiku o isplati 80.000 KM JU Dom za stara i iznemogla lica za ublažavanje teškog stanja u ovoj ustanovi,  a podržan je takođe i prijedlog Ministarstva za finansije da se općinama u sastavu Kantona isplati po 65.000 KM , odnosno dio februarske tranše.

Sa današnjom sjednicom biće operativna i sredstva u iznosu od 16.000 KM, odnosno prva tranša, od ukupno devet, Savezu RVI «Sinovi Drine» Goražde za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI koja su prema ranije potpisanom ugovoru namjenjena za ublažavanje posljedica revizije RVI.

Vlada je dala saglasnost na prijedloge programa utroška sredstava u budžetu Ministarstva za privredu:«Program podrške razvoju neprofitnih organizacija” i  „Program unaprjeđenja usluga javnih preduzeća“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu, u iznosima od 20.000 i 30.000 KM i uputila ih Skupštini na usvajanje. Konkretno, ovim programima podržane su aktivnosti Udruženja poslodavaca, Privredne komore i Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK, kao i aktivnosti dva javna preduzeća čiji je osnivač Kanton, RTV BPK i JP Bosansko-podrinjske šume.

Pozitivno mišljenje Vlade dobio je i Izvještaj o radu i poslovanju JP «Bosansko-podrinjske šume» d.o.o. Goražde za 2011.godinu, koji je takođe upućen Skupštini na usvajanje.

Vlada je odobrila junsku tranšu za rad boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija, a odobrena su i sredstva za održavanje redovne Izvještajne-Skupštine Saveza RVI «Sinovi Drine» Goražde, kao i sredstva Udruženju penzionisanih vojnika OS BiH  BPK Goražde.

Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport data je podrška JU Centar za kulturu Goražde u organizaciji kulturnih manifestacija u iznosu 4.789KM, a ovo Ministarstvo sa 6.000 KM učestvuje i u sufinansiranju Projekta JP RTV BPK-a Goražde pod nazivom «Upis u srednje škole i fakultete u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u školskoj 2012/2013.godini».

Vlada je takođe odobrila i interventnu pomoć Karate klubu «Goražde» za ispunjenje uslova i učešće na državnim prvenstvima, kao i novčana sredstva Kulturno-umjetničkom društvu «Polet „ iz Ustikoline za obilježavanje 60.godina rada i postojanja.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku da se iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice finansira Projekt JU Zavod za javno zdravstvo BPK pod nazivom «Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području BPK Goražde, u 2012.godini» za što je obezbjeđeno 10.000 KM.

Usvojena je i Informacija kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova o ovogodišnjem programu obilježavanja Dana policije, a do kraja sjednice, članovi Vlade BPK razmatrali su materijale predložene za 14. redovnu sjednicu Skupštine BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.