• OBJAVLJENO: 29.12.2008.
Potpisan Ugovor o pružanju usluga nadzora na izradi šumsko-privredne osnove za privatne šume na području BPK-a Goražde

Za uslugu nadzora izabrana firma „WALD-PROJEKT“ iz Bosanske Krupe

ugovori_mustafa_b.jpg

Na osnovu Ugovora o pružanju usluga izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 29.12.2008.godine je u Ministarstvu za privredu ministar Mustafa Kurtović potpisao Ugovor o pružanju usluga nadzora na izradi šumsko-privredne osnove za privatne šume na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa firmom „WALD-PROJEKT“ d.o.o. iz Bosanske Krupe, koju zastupa direktor Ismet Sendić.

ugovori_mustafa_b1.jpg

Prema ovom Ugovoru, vršilac nadzora dužan je da osigura stalan i sistematski nadzor na izradi šumsko-privredne osnove za privatne šume, kao i kontrolu nad privremenim i konačnim situacijama, te da dostavlja mjesečne izvještaje Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a nakon završetka svih poslova i izvještaj o cjelokupnom izvršenom poslu, prema obimu i kvalitetu.

Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 11.840,00 KM, a plaćanje ugovorene vrijednosti je 20% avansno i to u roku od 20 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora, a 70% od ugovorene vrijednosti plaćat će se u 4 jednake mjesečne rate počev od momenta izlaska na teren i obavljanja terenskih poslova, dok će se 10% platiti nakon primopredaje i usvajanja osnova i konačnog spiska površina po kategorijama šuma utvrđenim u novoizgrađenoj šumsko-privrednoj osnovi , a prema prihvaćenoj ponudi.

Vršilac nadzora firma „WALD _ PROJEKT“ d.o.o. obavezuje se da će prije odobravanja avansa dostaviti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bankovnu garanciju na iznos avansa od 20%, što iznosi 2.368,00 KM, na period od 3 mjeseca.

Rok za pružanje usluga nadzora na izradi šumsko-privredne osnove za privatne šume na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je 31.11.2009.godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.