• OBJAVLJENO: 18.07.2012.
Vlada BPK Goražde održala 5. redovnu sjednicu
Odobrena novčana sredstva za nabavku ogrjevnog drveta za najugroženije penzionere i porodice u stanju socijalne potrebe

Na svojoj današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila izvještaje o utrošcima sredstava iz oblasti Ministarstva za privredu koji se odnose na Program unaprjeđenja usluga javnih preduzeća i Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2011. godinu.

Vlada je takođe razmatrala i u dalju skupštinsku proceduru uputila Plan i program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2012. godinu. Ovim Planom predviđena je podrška lokalnim zajednicama u vidu sufinansiranja projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata i ostalih aktivnosti koje se odnose na upravljanje vodama, a koji doprinose unaprjeđenju vodne infrastrukture na području našeg kantona.

Poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili to pravo, danas su odobrena novčana sredstva na ime podsticaja za jesenju sjetvu pšenice.

Vlada je razmatrala i prihvatila Izvještaj Udruženja povratnika „Zdravo komšija“ o realizaciji Projekta vodosnabdijevanja u mjestima povratka dodjelom PVC cijevi za vodu te donijela odluku o isplati novčanih sredstava u iznosu od 8.443,50 KM ovom udruženju na ime završne tranše za realizaciju ovog projekta.

Takođe, odobrena su i novčana sredstva za 38 lica sa invaliditetom sa područja BPK Goražde na ime refundacije troškova medicinskog vještačenja u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom.

Vlada je odobrila i sredstva u iznosu od 10.000,00 KM na ime nabavke određene količine ogrjevnog drveta za 58 najugroženijih penzionera i 58 porodica u stanju socijalne potrebe sa područja BPK Goražde, dok će sredstvima u visini od 14.910,00 KM Vlada sufinansirati projekte obnove lokalnih puteva u mjestima povratka na prostoru mjesnih zajednica Kopači i Trebeško brdo u Novom Goraždu.

Prezentirana je i Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o upisu učenika u prvi razred srednjih škola na području BPK Goražde. Od ukupno 373 učenika koji su ove godine završili osmi razred, u petnaest odjeljenja tri srednje škole na području BPK Goražde upisan je ukupno 361 učenik.

Direktorici osnovne muzičke škole u Goraždu Vlada je dala saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci polukoncertnog klavira. U Projektu opremanja koncertne sale, u okviru kojeg je nabavljen ovaj klavir, učestvovalo je i Federalno ministarstvo obrazovanje i nauke sredstvima u iznosu od 5.000,00 KM.

Javnom preduzeću RTV BPK Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 25.000,00 KM na ime redovne mjesečne tranše za juni.

Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 5.550,00 KM na ime podrške projekta odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari, Srebrenicu te manifestaciju „Odbrana Igmana“.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.