• OBJAVLJENO: 19.07.2012.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Pokrenute aktivnosti na izgradnji geografskog informacionog sistema (GIS)

Početkom maja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je aktivnosti na izgradnji geografskog informacionog sistema (GIS) o područjima FBiH na kojima postoje nelegalne ili polulegalne deponije krutog otpada.
U tom cilju, radi formiranja relevantne baze podataka o lokacijama i svim ostalim potrebnim karakteristikama ovih deponija, od resornih kantonalnih ministarstava  zatraženo je dostavljanje ovih podataka sa područja svih općina svakog od kantona.
Aktivnost prikupljanja ovih podataka se bliži kraju, dobijeno je dosta kvalitetnih informacija što će biti osnova za dalji rad na ovom značajnom projektu.
Paralelno sa ovim aktivnostima odvijaju se i aktivnosti na definiranju projektnog zadatka koji podrazumijeva kreiranje adekvatnog softvera za ažurno vođenje registra nelegalnih deponija te planiranje i upravljanje projektima i procesima sanacije kao i brzu razmjenu podataka sa subjektima na svim nivoima podjeljene odgovornosti za rješavanje ovih problema.
U konačnici, rezultat planiranog projekta je sveobuhvatno i sistematsko rješavanje pitanja saniranja nelegalnih i polulegalnih deponija krutog otpada što će se realizirati u saradnji sa kantonima i općinama u FBiH, uz obezbjeđivanje finansijske podrške kroz međunarodne i domaće fondove i poticaje.
U sinergiji sa provedbenim propisima za upravljanje pojedinim vrstama krutog otpada (pravilnici o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, elektronskim i elektroničkim otpadom, otpadnim baterijama i akumulatorima, otpadnim gumama) koji su u fazi donošenja, stvara se logičan okvir za ekonomski održive aktivnosti na rješavanju ovog pitanja u FBiH.

 Preuzeto sa službene web stranice Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.