• OBJAVLJENO: 29.01.2009.
U Vladi BPK-a Goražde organizovan sastanak sa direktorima Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

Neophodna uzajmna solidarnost svih budžetskih korisnika

direktor_fondova_i_premijer_b.jpg

Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči i resorni ministri u Vladi BPK-a sastali su se 29.01.2009.godine sa direktorima Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Feridom Plehom i Nafijom Hodo.

direktor_fondova_i_premijer_b1.jpg

Sastanku su prisustvovali ministar za finansije Muhidin Pleh, ministar sa socijalnu politiku, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Demir Imamović, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović i sekretar Vlade Emir Sijerčić.

Povod ovog sastanka bio je sklapanje Sporazuma između Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje BPK-a o zdravstvenom osiguranju lica koji se nalaze na evidencciji Službe za zapošljavanje. Između ostalog, razgovarano je i o što bržem utvrđivanju finansijskih planova Službe i Zavoda za 2009.godinu, kako bi se moglo vidjeti s kojim sredstvima ove institucije raspolažu, te koliko novca nedostaje.

direktor_fondova_i_premijer_b2.jpg

Ovom prilikom ukazana je potreba za uzajamnom solidarnošću svih budžetskih korisnika, pomoću koje će se lakše prebroditi finansijske poteškoće izazvane posljedicama ekonomske globalne krize, npr. jednak iznos naknade za topli obrok kod svih korisnika budžeta i slično.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.