• OBJAVLJENO: 29.01.2009.
Kantonalni zvaničnici ponovo razgovarali sa sindikatima uposlenih

Kompromisom do rješenja

javnaraspravamin-finansija2009-002.jpg

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči organizovao je 29.01.2009.godine sastanak sa predstavnicima sindikata uposlenih u obrazovanju, zdravstvu, policiji i upravi. Sastanku su pored Premijera, prisustvovali ministar za finansije Muhidin Pleh, ministar za unutrašnje poslove Nusret Sipović, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Alma Delizaimović i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković.

Kao što je to obećao prilikom prethodnog susreta sa predstavnicima ovih sindikata, Premijer Uruči sazvao je ovaj sastanak da bi se, prije nego što Vlada usvoji nacrt Buždeta BPK-a za 2009.godinu, čulo mišljenje sindikata uposlenih u institucijama koje se finansiraju iz kantonalnog budžeta..

Susret sa sindikalnim predstavnicima iskorišten je za prezentaciju trenutnog stanja u budžetu ovog Kantona, a ujedno i za spriječavanje raznih špekulacija vezanih za donošenje kantonalnog budžeta, te za smanjenje tenzija izazvanih neprovjerenim informacijama o smanjenju osnovice za plaću budžetskim korisnicima i kašnjenjem u isplati plaća.

javnaraspravamin-finansija2009-005.jpg

– Godina koja je pred nama, obzirom na sveukupnu ekonomsku situaciju, te stanje u federalnom i kantonalnom budžetu, biće teška i zahtijeva od svih maksimalnu disciplinu, solidarnost i uzajamno povjerenje- naglasio je ovom Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči, koji je, uprkos svim poteškoćama, optimista kad je u pitanju 2009.godina koja, prema njegovim riječima, ne bi trebala biti lošija od prethodnih.

Kako se moglo čuti, planirani Budžet kantona za 2009.godinu, ne može biti veći od 40,7 miliona KM, od čega su izvorni prihodi Kantona 33 miliona KM, a nedostajuća sredstva od 8 miliona KM trebala bi se namiriti sa viših nivoa vlasti.

Vlada BPK-a, istaknuto je ovom prilikom, neće predložiti budžet koji nema realan izvor prihoda i neće stvarati obaveze bez pokrića. Prema tome, treba napraviti raspodjelu u kojoj svaki segment može funkcionisati. Trenutnu situaciju, dodatno komplikuje Odluka o privremenom finansiranju koja je na snazi do donošenja budžeta, kao i njegovo nedovoljno punjenje, koje je u mjesecu januaru 2009. iznosilo svega 65% .

Uz iskazano razumijevanje za sve iznešene poteškoće, raspoloženje uposlenih u institucijama koje se finansiraju iz Budžeta Kantona ne ide u prilog smanjenja osnovice za plaću, već, kako su to naglasili predstavnici sindikata, na zadržavanju postojeće osnovice ili iznalaženja nekog drugog, povoljnijeg rješenja.

Vlada razmatra četiri opcije prevazilaženja ove situacije, ali kako je ovom prilikom zaključeno, prije donošenja osnovice za januarske plaće još jednom će se sastati sa sindikatom uposlenih, radi postizanja kompromisnog rješenja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.