• OBJAVLJENO: 06.02.2009.
Razmatrana „Strategija razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2008.-2018.“

Veoma značaj dokument za budući razvoj turizma i pristup Evropskoj Uniji

sastanak_razvoja_turizma_b.jpg

Razmatranje „Strategije razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2008.-2018.“ Federalnog ministarstva okoliša i turizma bila je tema sastanka kojeg je kantonalni ministar za privredu prof. Mustafa Kurtović 06.02.2009.godine održao sa predstavnicima Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i općina u sastavu kantona: Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača.

Po prvi put zajednički dogovoreni strateški pravci za period od deset godina u razvoju turizma u Federaciji BiH, najvažnija su karakteristika ove Strategije, a njena izrada preduslov je za korišćenje sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske Unije, istaknuto je ovom prilikom. Dio koji se odnosi na Bosansko-podrinjski kanton Goražde u ovoj Strategiji, prema primjedbama učesnika ovog sastanka, trebalo bi dopuniti sadržajima koji su nedovoljno obrađeni, kao što su npr. potencijali za sportski ribolov, kulturno –historijsko naslijeđe, te kulturne manifestacije i festivali, koji su karakteristični za ovaj Kanton.

sastanak_razvoja_turizma_b1.jpg

Izgradnja elektroenergetskih objekata na vodotocima, prema riječima ministra Kurtovića, mora biti usklađena sa evropskom legislativom i Zakonom o vodama u Federaciji BiH i Ministarstvo za privredu će od Skupštine BPK-a Goražde zatražiti da se cijelo priobalje rijeke Drine, kao javno dobro u vlasništvu Federacije BiH, proglasi od općeg interesa za razvoj turizma, te da to postane sastavni dio ove Strategije. Time će se riješiti dileme oko izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini protiv kojih su građani i općine iz ovog dijela FBiH, a razvoj turizma i iskorištavanje turističkog potencijala, od kojih su, svakako, najznačajniji rafting i splavarenje, sportski lov i ribolov, nacionalni spomenik iz mlađeg kamenog doba, brojne nekropole stećaka, najstarija džamija na Balkanu i ostaci kuće u kojoj je živjela posljednja bosanska kraljica Katarina Kosača, staviće se u prioritet.

sastanak_razvoja_turizma_b2.jpg

Svi prijedlozi za dopunu „Strategije razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2008.-2018.“ biće izneseni na njenoj prezentaciji, koja će se održati u Sarajevu 10.februara.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.