• OBJAVLJENO: 04.03.2009.
Usvojen nacrt Budžeta BPK-a za 2009. godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 14-oj sjednici usvojila je NACRT Budžeta BPK za 2009.g. i NACRT Zakona o izvršenju Budžeta za 2009.g.

Ministarstvo za finansije BPK Goražde poziva građane, preduzeća, ustanove, udruženja građana, nevladine organizacije i druge zainteresovane da uzmu učešće u Javnoj raspravi po Nacrtu Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009. godinu i Nacrtu Zakona o izvršenju budžeta za 2009.g.

Javna rasprava obavit će se u prostorijama Doma mladih Centra za kulturu, dana 05.03.2009.g. (četvrtak) sa početkom u 9,00 sati.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2009. godinu, mogu se dostaviti Vladi BPK i Ministarstvu za finansije BPK putem:
• pošte ili lično na adresu:Ministarstvo za finansije BPK, Trg branilaca broj 2
• e-mail: bospodgo@bih.net.ba
• usmeno putem javne rasprave

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja, dati u toku javne rasprave, poslužit će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009.g. Skupštini kantona.

Predložene dokumente možete pogledati na slijedećim linkovima:

1.Nacrt Budžeta za 2009.g. – PRIHODI

2.Nacrt Budžeta za 2009.g. – RASHODI

3.Nacrt Budžeta za 2009.g. – ZBIRNI PREGLED RASHODA

4.Nacrt Budžeta za 2009.g. – FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

5.Nacrt Budžeta za 2009.g. – OBRAZLOŽENJE

6.NACRT Zakona o izvršenju Budžeta za 2009.g.

(preuzeto sa https://www.minfingo.ba/)

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.