• OBJAVLJENO: 16.08.2012.
Sa 10. redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Donesena odluka o isplati regresa; razmatrana mogućnost intervencije Vlade za nabavku stočne hrane

Na svojoj današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je odluku o isplati regresa za godišnji odmor za 2012. godinu za uposlenike u organima uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz budžeta BPK Goražde. Uzimajući u obzir tešku finansijsku situaciju u budžetu, Vlada je odlučila da će se isplata regresa izvršiti u dva dijela. Procedura obračuna i isplate prvog dijela regresa trebala bi započeti neposredno nakon donošenja odluke, dok će se isplata drugog dijela regresa izvršiti do kraja budžetske godine, a po stvaranju uslova i obezbjeđenju finansijskih sredstava za isplatu.

Izražavajući podršku učešću sportista invalida iz naše zemlje na Ljetnim paraolimpijskim igrama u Londonu, Vlada je odobrila simbolična sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine na ime podrške odlaska naših takmičara na ovo takmičenje.

Vlada je odobrila sredstva i Savezu RVI BPK Goražde „Sinovi Drine“ na ime Projekta saradnje sa protetičkom kućom „Soča“ iz Ljubljane, koja je, uz pomoć donatora, omogućila izradu ortopedskih pomagala za 12 ratnih vojnih invalida iz našeg kantona.

Na današnjoj sjednici razmatran je i zahtjev UG „Farmer“ za pomoć u nabavci stočne hrane upućen Ministarstvu za privredu. Vlada će, kako je danas istaknuto, zbog suše koja je ove godine uzrokovala brojne probleme u poljoprivredi, sagledati mogućnosti intervencije iz budžeta radi nabavke određene količine hrane za prehranu stočnih grla s ciljem pomoći farmerima u prevazilaženju ovog problema.

Drugi dan ramazanskog Bajrama, ponedjeljak 20.08.2012. godine, utvrđen je kao neradni dan za sve uposlene u organima uprave i ostale budžetske  korisnike, a rukovodiocima organa uprave i ostalih institucija čiji je osnivač BPK Goražde data je preporuka da uposlenicima, u skladu sa iskazanom potrebom, omoguće da utorak 21.08.2012. godine koriste kao dan od godišnjeg odmora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.