• OBJAVLJENO: 23.03.2009.
Održan sastanak Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK-a Goražde

Svi podjednako trebamo snositi teret ekonomske krize!

socio-eko_sas_2009.jpg

Na incijativu Premijera BPK-a Goražde Nazifa Uručija, u ponedjeljak, 23.03.2009.godine održan je sastanak Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Bosansko-podrinjskog kantona o temi „Ciljevi i mjere prevazilaženja teške ekonomske krize na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Svoj doprinos u raspravi o ovoj značajnoj temi kao i niz konstruktivnih prijedloga, tom prilikom, dao je veliki broj učesnika ovog sastanka, između ostalih, premijer i predsjedavajući Skupštine BPK-a, ministri u Vladi kantona, poslanici, predstavnici sindikata, Službe za zapošljavanje te predstavnici privrednih subjekata i javnih preduzeća.

socio-eko_sas_2009_b.jpg

Prema svim pokazateljima (prilivu sredstava i punjenju budžeta u prva tri mjeseca ove godine, stanju u privredi) Bosansko-podrinjski kanton Goražde već sada se nalazi u veoma teškoj ekonomskoj krizi, koja se jedino može prevazići brzim mjerama i zajedničkim snošenjem tereta, odnosno, solidarnošću svih onih koji učestvuju u raspodjeli finansijskih sredstava, – jedan je od zaključaka sa ovog sastanka. Uz mjere štednje u javnoj potrošnji, kao jedno od mogućih i možda najdjelotvornijih rješenja za ublažavanje ekonomske krize, predloženi su javni radovi na izgradnji „brze“ ceste Goražde-Sarajevo, a uz to i više opcija za obezbjeđenje sredstava za ovaj projekt.

Ni javni radovi, a ni ostali projekti za pomoć privredi, svakako, neće biti mogući bez pomoći od viših nivoa vlasti, pa su tako i na ovom sastanku, sva očekivanja uložena u pomoć od Vlade Federacije, kao i u kreditna sredstva Razvojne banke Federacije BiH, koji u dobroj mjeri mogu doprinijeti da Bosansko-podrinjski kanton Goražde bude i dalje održiv.

socio-eko_sas_2009_b1.jpg

Ovaj sastanak bio je i dobra priprema za sjednicu Skupštine BPK-a Goražde koja će razmatrati vladin prijelog mjera za ublažavanje ekonomske krize, kao i prijedlog Budžeta BPK-a za 2009. godinu, dva veoma bitna dokumenta, čije će usvajanje i daljna realizacija, u mnogome, odrediti život stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u ovoj teškoj godini recesije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.