• OBJAVLJENO: 26.09.2012.
Press konferencija ministra za boračka pitanja i predsjednika Saveza RVI „Sinovi Drine“ BPK Goražde
Rerevizija 5 goraždanskih RVI potvrdila sumnje u ispravnost zadnje revizije RVI

Goraždanski ratni vojni invalidi konačno su dobili dokaze da posljednja revizija invalidnosti koja je iz prava izvela 155 pripadnika RVI nije urađena kako treba.

Premijer i ministar za boračka pitanja u Vladi BPK Goražde, te predsjednici Saveza RVI „Sinovi Drine“ i Udruženja demobilisanih boraca, juče su u Sarajevu na radnom sastanku sa federalnim ministrom za pitanja boraca dobili rezultate ponovne ocjene radne sposobnosti za pet goraždanskih ratnih vojnih invalida.

Rezultati na koje se čekalo skoro pola godine, a koji su se, kako je juče utvrđeno, nalazili u federalnom Ministarstvu za boračka pitanja, pokazali su da je od pet ratnih vojnih invalida koji su prošli rereviziju kod dva ratna vojna invalida Institut pogriješio u procjeni. Samim tim, ako je vjerovati obećanju federalnog ministra Zukana Heleza, poništiće se sva rješenja donesena prilikom posljednje revizije invalidnosti.

Rezultati rerevizije goraždanskih RVI bili su tema današnje press konferencije ministra za boračka pitanja u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Zijada Brige i predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida BPK Goražde Safeta Sijerčića.

„ U principu ono što se čekalo pola godine juče je završeno. Bilo je teško doći do odgovora, ali ispostavilo se da je odgovor bio u Ministarstvu , što daje jednu sasvim drugu dimenziju cijelom ovom pogledu. Ono što ja želim posebno da naglasim da smo mi tim svim putem, odnosno da je Vlada BPK Goražde dala punu podršku Savezu RVI i svim pripadnicima boračke populacije, što ćemo i ubuduće činiti. Ponovo naglašavam, učinićemo sve da oni što su najviše dali za ovu državu dobiju ono što zaslužuju“- istaknuo je ministar za boračka pitanja Zijad Briga.

Predsjednik Saveza RVI „Sinovi Drine“ BPK Goražde Safet Sijerčić ističe da  je  svih pet ratnih vojnih invalida pogrešno procijenjeno od strane Instituta, ali da je Savez zadovoljan ovom situacijom, budući da očekuje da će federalni ministar za boračka pitanja ispuniti svoje obećanje koje im je dao u slučaju da se pokaže da je ijedno rješenje negativno i nije procijenjeno u pravom procentu, a to je da će poništiti rješenja i da će 155 ratnih vojnih invalida koji su oštećeni u procesu revizije biti ponovo revidirana. Dio ljudi koji su već bili u procesu revizije ići će u Sarajevo na Institut, međutim, tvrdi Sijerčić, ovaj put ići će se na Institut koji je već nabavio adekvatne uređaje i opremu i ljudi koji bi trebali biti procijenjeni biće podvrgnuti i toj vrsti tretmana.

O daljim koracima u ovom postupku, razgovaraće se na sastanku sa federalnim ministrom za boračka pitanja 10.oktobra u Goraždu.

„ On će doći ovdje u Goražde sa namjerom da ljudima objasni sve ovo šta se dešavalo, jer ipak on je ministar za boračka pitanja koji bi trebao da brani stavove i boračku populaciju, a ne da se radi na ovakav način kako se to već sada radi boračkoj populaciji. Ja želim ovim putem da naglasim da ćemo mi tražiti da jedan dio ljudi koji neće imati potrebu da ide u Sarajevo na ta snimanja i sve ostalo, da opet revizorska komisija dođe u Goražde, kako bismo smanjili troškove. Takođe, dogovorili smo sa federalnim ministrom da će prijevoz ratnih vojnih invalida koji budu trebali ići na Institut obezbijediti Federalno ministarstvo za pitanje boraca.

Kada je riječ o rješenjima za ovih pet ratnih vojnih invalida koji su prošli proces rerevizije, tri nalaza su potvrđena po staroj reviziji, a kod dva je povećan procenat invalidnosti u odnosu na zadnju reviziju. Što se tiče kašnjenja u dostavi rješenja, mislim da će taj odgovor najbolje dati  federalni ministar kad dođe u Goražde. Po ovome što smo mi do sada vidjeli i po svoj ovoj reakciji, predmeti su bili u Federalnom ministarstvu. Ministar je govorio da nije bio upoznat da su ti predmeti dostavljeni, međutim, ja baš nisam siguran u iskrenost tog odgovora. Takođe, hoću da kažem da i u ostalim kantonima ima problema vezanim za reviziju i da je naš Savez od svih kantona sigurno uradio najveće stvari i da smo mi prije svega zaustavili reviziju, da smo preko skupštinske odluke obezbijedili finansijsku pomoć svim invalidima kojima je smanjen procenat invalidnosti. Obezbijedili smo pravnu pomoć za sve ratne vojne invalide kojima su promijenjena rješenja i faktički vratili stanja na prijašnje, a daćemo i ljudima mogućnost za tu ponovnu ocjenu koja bi trebala da ide u jednom sasvim drugačijem i normalnijem toku“- kazao je na press konferenciji predsjednik Saveza RVI „Sinovi Drine“ BPK Safet Sijerčić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.