• OBJAVLJENO: 05.05.2009.
Press konferencija ministra za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline
“Potkrovni stanovi vlasništvo su Bosansko-podrinjskog kantona Goražde!”

Bosansko-podrinjski kanton Goražde već duže vrijeme putem resornog ministarstva vodi aktivnosti oko legalizacije komletnog stambenog fonda u vlasništvu kantona. Proces je tekao nesmetano, sve do trenutka kada je trebalo izvršiti reviziju rješenja trenutnih korisnika potkrovnih stanova u Titovoj ulici.

-Spor sa općinom Goražde nastao u u trenutku kada je trebalo izvršiti reviziju rješenja sadašnjih korisnika potkrovnih stanova- kazao je ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Vladimir Nedomović na press konferenciji ovog ministarstva, održanoj 05.05.2009.godine, te dodao da je tada sve prekinuto tvrdnjama općine Goražde da su ti stanovi njeno vlasništvo.

Na press konferenciji je istaknuto da je jedini partner Vladi Federacije prilikom realizacije projekta izgradnje potkrovnih stanova bio BPK-a Goražde.

– Mi raspolažemo ovdje, zaista, sa jednim velikim brojem dokaza da je to vlasništvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Svi podkrovni stanovi u Vitkovićima i u Goraždu rađeni su sredstvima Vlade Federacije za urgentnu sanaciju stambenog fonda i riječ je o kreditnom zaduženju od 2.296.000 američkih dolara. Sredstva su došla u naš kanton, dokaz su ti stanovi koji su sagrađeni i to dosad niko nije sporio- kaže ministar Nedimović i ističe: – Mi imamo urbanističku saglasnost, platili smo pripadujuću rentu; Općinsko vijeće Goražde iz saziva 2000.godine priznalo je vlasništvo nad tim stanovima i čak je plaćanje rente uslovilo jednim brojem stambenih jedinica koje bi prešle u vlasništvo Općine po dogovorenoj cijeni. U onom trenutku kada smo došli do odobrenja za građenje, postavilo se pitanje dokaza o pravu građenja. To je pisana saglasnost etažnih vlasnika. Mi ćemo i tu zadnju barijeru prevazići i nadam se da tada neće biti zapreka da se izda odobrenje za građenje što je konačni čin. Sve aktivnosti oko zaključenja ugovora o radovima sa GP “Drinom” vodio je federalni fond PIO Hausing koji je vršio nadzor nad plasmanom kreditnim sredstava po kantonima.-

Ministar Nedimović još je naglasio da je poslije osporavanja, od općine Goražde tražio i njihove dokaze o vlasništvu nad potkrovnim stanovima.

– Te dokaze nikad nisam dobio jer oni nemaju nijedan jedini dokument koji će to dokazati, osim što su u posjedu tih stanova i što je najapsurdnije, gazduje se na jedan neprimjeren način, navodno štite se izbjegla i raseljena lica, a u tim stanovima, ja ću to dokazati, ima najmanje takvih lica.-

Zbog svega navedenog, ministar neprimjerenim smatra izjave pomoćnika načelnika općine Goražde Envera Adžema da Kanton želi na prevaru doći do potkrovnih stanova. U svakom slučaju, interesovalo nas je šta je naredni korak u konačnom riješavanju sudbine 79 potkrovnih stanova u Titovoj ulici.
– Vlada će se morati odrediti prema tome. Mi ćemo paralelno ići u proces dobivanja odobrenja za građenje; vrlo brzo ćemo prikupiti pisane saglasnosti etažnih vlasnika i to je posljednja prepreka za izdavanje odobrenja za građenje. Poslije toga, slijedi Komisija za tehnički pregled i upotrebna dozvola i da vidimo kako će Općina Goražde osporiti dalji tok postupka. – kaže ministar za urbanizam Vladimir Nedimović.
Podsjetimo, prema odluci kantonalne Skupštine 60% od ukupnog broja potkrovnih stanova namijenjeno je za riješavanje stambenog pitanja pripadnika boračkih populacija, 30% socijalno ugroženih kategorija stanovništva te 10 % za ostale kategorije. Kada će ova odluka biti realizovana ostaje da se vidi, a jedno je sigurno, veliki je broj onih čije stambeno pitanje treba što prije riješiti jer žive u gotovo nemogućim uslovima.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.