• OBJAVLJENO: 17.10.2012.
Iz Direkcije robnih rezervi BPK Goražde
Uredan početak nove grijne sezone

Sa početkom zvanične grijne sezone 15. oktobra ove godine aktivirano je svih 14 kotlovnica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje energentom snabdijeva kantonalna Direkcija robnih rezervi.

Prema informacijama koje smo dobili od direktora Direkcije Asima Vilića, ni na jednoj od kotlovnica nije bilo tehničkih problema prilikom aktiviranja jer su ranije uočeni kvarovi otklonjeni prije početka nove grijne sezone.

Tako je u cjelosti zamijenjen dotrajali toplotni vod u dužini od 30 m u Osnovnoj školi  „Fahrudin Fahro Baščelija“, a otklonjeni su i manji kvarovi u kotlovnici Centra za kulturu iz koje se zagrijavaju ova osnovna škola i Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“.

Podsjetimo, Vlada BPK Goražde je još ranije zadužila direktore pomenutih škola da pokrenu pripremne aktivnosti kojima će se u narednom periodu osigurati uvođenje grijanja na pelet, čime će se dugoročno i kvalitetno riješiti problem grijanja u ove dvije goraždanske škole.

U kotlovnici Osnovne škole “Husein ef. Đozo“ saniran je i aktiviran  jedan kotao od 600 kW na lož ulje, a pokrenute su i aktivnosti oko potpisivanja ugovora sa izvođačem koji će za potrebe ove škole instalirati dva kotla po 300 kW koji će kao energent koristiti pelet. S tim u vezi, Direkcija robnih rezervi zadužena je da provede proceduru nabavke 100 tona peleta, a ova procedura je u toku.

U Srednjoj stručnoj školi “Džemal Bijedić“ takođe je instaliran novi kotao od 250 kW na lož ulje tako da će i ova škola imati znatno kvalitetnije grijanje.

Što se tiče nabavke lož ulja, Direkcija je još u septembru obezbijedila određene količine lož ulja, s tim da je nabavka izvršena u ograničenoj količini  u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu Direkcije. Potrebna sredstva za narednu nabavku lož ulja nastojat će se osigurati rebalansom budžeta BPK Goražde za 2012. godinu.

Ovim putem Direkcija robnih rezervi apeluje na rukovaoce kotlovnica da se rad svih kotlovnica maksimalno prilagodi vanjskim temperaturama, kako bi potrošnja lož ulja bila svedena na optimalnu mjeru.

Obzirom da je nabavka lož ulja bila uredna i tokom svih prethodnih godina, u Direkciji smatraju da nabavka energenta za rad kotlovnica ni u ovoj grijnoj sezoni neće biti dovedena u pitanje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.