• OBJAVLJENO: 18.10.2012.
Ministar za finansije
O rebalansu budžeta BPK Goražde za 2012. godinu

U svojoj današnjoj izjavi za medije ministar za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Muhidin Pleh informisao je javnost o predstojećim Izmjenama i dopunama budžeta BPK Goražde za 2012. godinu.

Ministarstvo za finansije je još krajem jula Vladi BPK Goražde uputilo prijedlog za obustavu izvršenja pojedinih rashoda i izdataka iz budžeta BPK Goražde za ovu godinu, jer je prema šestomjesečnom obračunu bilo evidentno da su rashodi i izdaci bili veći u odnosu na prihode. Međutim, Vlada BPK Goražde se tada nije izjasnila o ponuđenom prijedlogu jer u to vrijeme još nisu bile donesene izmjene i dopune budžeta Federacije BiH za ovu godinu.

Nakon što je Parlament FBiH, u avgustu, utvrdio transfer Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u iznosu od 5.000.000 KM, Vlada BPK Goražde je 01.10.2012. godine donijela Odluku o obustavi izvršenja pojedinih izdataka i rashoda iz budžeta na period od 30 dana, a na svojoj posljednjoj sjednici donijela je i Odluku o pokretanju aktivnosti na izmjeni i dopuni budžeta te produžila Odluku o obustavi izvršenja rashoda i izdataka za još 15 dana.

Prema procjeni ministra Pleha, Izmjene i dopune budžeta BPK Goražde trebale bi biti usvojene do sredine novembra.

– Budžetski korisnici će u idućoj sedmici dostaviti prijedloge Ministarstvu za finansije i mi ćemo koncem sedmice već biti spremni da prema Vladi uputimo Nacrt izmjena i dopuna budžeta koji će Vlada sigurno uvrstiti u dnevni red. Vjerujem da ćemo ispoštovati to vrijeme do 15. novembra. Međutim, zakon poznaje da se taj period može produžiti za neko određeno vrijeme, uz napomenu da se u slučaju nedonošenja izmjena i dopuna budžeta, odluka o obustavi izvršenja rashoda i izdataka produžava do konačnog donošenja tih izmjena.

Što se tiče transfera sa višeg nivoa, on još nikada nije doznačen. Nažalost, to je više nego očigledno da imamo jednu težinu u izvršenju budžeta. Iznos od 11.500.000 KM koji je prvobitno predviđen u budžetu, kroz izmjene i dopune budžeta definisan je u iznosu od 5.000.000,  ali je poražavajuća činjenica da do danas nemamo doznake niti jedne konvertibilne marke sa nivoa Federacije kada je u pitanju taj tekući transfer. Nažalost, mi evo prvi put sa 18.10.2012.godine nismo izvršili obaveze prema civilnim žrtvama rata  iz razloga što sa današnjim danom sa nivoa Federacije nisu izvršene doznake u tom dijelu – kazao je danas ministar za finansije Muhidin Pleh.

Resorni ministar naglasio je i da će kašnjenje u doznačavanju transfera sa višeg nivoa vlasti u znatnoj mjeri otežati izvršavanje programskih ciljeva Vlade BPK Goražde i njenih ministarstava za ovu godinu, zbog toga što je za njihovo provođenje potrebno provesti zakonske procedure koje traju i po nekoliko mjeseci, a do kraja ove kalendarske godine ostalo je tek nešto više od dva mjeseca.

U tom kontekstu, resorni ministar ocijenio je da postoji velika vjerovatnoća da izvršenje budžeta BPK Goražde za ovu godinu neće biti u planiranom obimu, čak i uz ispunjenje pretpostavke doznačavanja punog iznosa transfera sa višeg nivoa do kraja ovog mjeseca te uz planirano punjenje budžeta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.