• OBJAVLJENO: 20.07.2009.
Upriličen sastanak sa predstavnicama žena žrtava rata

unhcr_b.jpg

Na inicijativu UNHCR-a, premijer BPK Goražde Nazif Uruči upriličio je 20.07.2009. godine sastanak na kojem je razmatrao pitanje stambene problematike žena žrtava rata. Pored predstavnika UNHCR-a i načelnika Općine Goražde, Muhameda Ramovića sastanku su prisustvovali i predstavnici CRS-a UNDP-a, OSCE-a, LOT tima Goražde, kancelarije „Vaša prava“ iz Goražda te predstavnice udruženje žena „Seka“ takođe iz Goražda.

unhcr_b1.jpg

Premijer Nazif Uruči sa žaljenjem je konstatovao da se nije puno odmaklo u rješavanju stambenog pitanja žena žrtava rata, mada, uvjetno rečeno, olakšavajuću okolnost predstavlja činjenica broj osoba koje pripadaju ovoj kategoriji stanovništva nije veliki.

Na području BPK Goražde ima sedam žena koje su pripadnice ove kategorije stanovništva, a koje su, ujedno, i raseljene osobe. Esma Drkenda, predstavnica udruženja „Seka“ istakla je ovom prilikom da bi rješavanje stambenog pitanja za žene žrtve rata bilo od velike pomoći za njihov povratak u normalan život, čime bi se, ujedno, olakšao i rad udruženja usmjeren na pomoć ovim ženama.

Predstavnik UNHCR-a istakao je da pripadnicama ove veoma ranjive kategorije stanovništva neriješeno stambeno pitanje ne ostavlja prostora da smanje svoje psiho-socijalne probleme i da ga je iz tog razloga potrebno riješiti što prije.

Premijer Nazif Uruči takođe je istakao da bi realizacija projekta rekonstrukcije Doma za stara i iznemogla lica, u koji bi bile smještene i osobe iz alternativnog smještaja koje nisu u stanju da brinu same o sebi, kao i povratak osoba iz alternativnog smještaja na njihove prijašnje adrese te izgradnja kolektivnih centara i povratak potkrovnih stanova u vlasništvo Vlade kantona, omogućili rješavanje stambenog pitanja kako pripadnica ove populacije tako i veterana rata, odnosno demobilisanih boraca.

unhcr_b2.jpg

unhcr_b3.jpg

Veliki problem u rješavanju njihove stambene problematike, kako je istaknuto ovom prilikom, predstavljaju i neriješeni vlasnički odnosi Kantona i Općine Goražde nad potkrovnim stanovima u Titovoj ulici, dok je, prema riječima načelnika Općine Goražde proces vraćanja potkrovnih stanova u Vitkovićima u vlasništvo Kantona završen oko 90%.

Predstavnik UNDP-a Guy Dionne naglasio je da i ukoliko potkrovni stanovi budu vraćeni u vlasništvo Vlade kantona, njihova rekonstrukcija bi zahtjevala novčana sredstva te da bi bilo potrebno napraviti predračun kako bi se utvrdilo koliki je iznos potreban za eventualnu rekonstrukciju.

Kako bi ovaj problem bio riješen na što bolji mogući način dogovoreno je da predstavnici UNHCR-a zajedno sa organizacijom „Vaša prava“ i udruženjem „Seka“ razgovaraju sa pripadnicama žena žrtava rata o mogućem rješenju njihovog egzistencijalnog pitanja, a da kantonalne i općinske službe pripreme informacije o slobodnim stanovima i naprave procjenu sredstava potrebnih za njihovu rekonstrukciju te da se naredni sastanak održi 17. avgusta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.