• OBJAVLJENO: 04.09.2009.
O primjeni Zakona o uštedama razgovarano sa predstavnicima lokalne zajednice i direktorima vanbudžetskih fondova

ustede_fondovi_b.jpg

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči i ministar finansija Muhidin Pleh, održali su 04.09.2009.godine sastanak sa načelnicima općina u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i direktorima vanbudžetskih fondova.

Tema sastanka bila je rasprava o Zakonu o uštedama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno, namjera da se lokalne zajednice upoznaju sa odredbama ovog zakona kojeg je zajedno sa Odlukom o izmjenama i dopunama budžeta usvojila Skupština BPK-a na svom posljednjom zasijedanju, sukladno zakonima o uštedama koji se donose širom Federacije BiH i koje je bilo neophodno napraviti prema stand-by aranžmanu Federalne vlade , odnosno, Bosne i Hercegovine sa MMF-om.

ustede_fondovi_b1.jpg
– Potrebno je da svi mi, svako u svojoj sredini, sagledamo na koji način i u kojoj mjeri je moguće ostvariti uštede, kako bismo u zajedničkom dijalogu sagledavali stanja, kako u relaciji sa MMF-om, tako i na relaciji prihoda novčanih sredstava u budžetima općina i kantona, s ciljem da nađemo najbolje rješenje da odgovorimo zadatku prema MMF-u s jedne strane, a s druge strane da ne ugrozimo sistem ni u jednom segmentu života u Bosansko-podrinjskom kantonu, uključujući, naravno, sve segmente i granske sindikate koji i ovdje u BPK-a egzistiraju- kazao je ovom prilikom Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči.

Činjenica je da, bar kada je u pitanju ovaj kanton, nema mnogo prostora za uštede. Ipak, u Zakonu o načinu ostvarivanja ušteda postoje olakšavajuće okolnosti u odnosu na stand-by aranžman. Premijer Uruči pojašnjava na šta se to odnosi:

– Mi nemamo prostora za uštede zato što smo ekonomski neodrživi i bez tih potpora ne može sistem funkcionisati, zapravo, vidimo kako funkcioniše. Mi smo za sedam mjeseci praktično imali samo ispunjenje na plaćama. Sretni su oni koji rade i dobijaju pare iz budžeta, oni dobijaju redovno plaće, a sve druge aktivnosti su pomalo na čekanju ili su smanjenje u znatnoj mjeri ili se nikako ne ispunjavaju, kao što je npr. ispunjavanje obaveza prema visokoškolskim ustanovama koje egzistiraju u Bosansko-podrinjskom kantonu. Hvala bogu da ljudi imaju razumijevanja za ovu situaciju i svjesni su te situacije.

Zakon o uštedama malo je fleksibilniji zato što govori o bruto masi, bruto plaćama i naknadama. Smanjenje od 10%, može se sračunati u ukupnoj masi, a ne u svakoj stavci posebno, i to malo olakšava situaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu, pa ne moramo imati tako drastična smanjenja, a, s druge strane, stvara pretpostavku da možemo ipak i ove plaće izmiriti. Mi smo i danas sa sindikatom potvrdili da možemo imati dvanaest plaća, sasvim sigurno, u Bosansko-podrinjskom kantonu, da će one zbog kontrolnog pregleda biti, prema pravilima, umanjenje i da smo dobili zeleno svjetlo od Federalnog ministarstva finansija da smo, sa aspekta njihove kontrole, ispunili uslove MMF-a i evo, očekujemo da će u drugoj polovini septembra to i zvanično potvrditi pri konačnoj provjeri.-

Na sastanku Premijera BPK-a sa načelnicima općina i direktorima vanbudžetskih fondova dogovoreno je da se, za početak, sačini jedna tabela u kojoj bi se prikazali svi podaci vezani za plaće, platne razrede, koeficijente uposlenih i ostale novčane naknade koje nemaju karakter plaće, s ciljem dobivanja cjelovite slike o primanjima uposlenih u lokalnim zajednicama i vanbudžetskim fondovima . Na narednim sastancima, ovi podaci uporediće se sa podacima budžetskih korisnika i sagledati na koji način će biti ispoštovan Zakon o uštedama, bez čije primjene, kako je naglašeno, neće biti ni sredstava od stand-by aranžmana sa MMF-om.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.