• OBJAVLJENO: 08.09.2009.
Federalni ministri posjetili novootkriveno neolitsko naselje kod Goražda

Podrška arheološkom istraživanju sa najvišeg nivoa

posjeta-premijer-i-salko_09-09.jpg

Dopremijer Vlade Federacije BiH Gavrilo Grahovac i federalni ministri prostornog uređenja, razvoja i poduzetništva mr.sc . Salko Obhođaš i Velimir Kunić, te direktorica Zavoda za zaštitu spomenika FBiH Lidija Mićić i ministar za prostorno uređenje Kantona Sarajevo Abid Jusić, posjetili su 08.09.2009.godine iskopine nedavno pronađenog neolitskog naselja na lokalitetu Zupčićkog polja kod Goražda, starog više od 7000 godina.

posjeta-premijer-i-salko_09-09b1.jpg

Prije toga, federalne zvaničnike u zgradi Vlade BPK-a Goražde, primio je Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči sa saradnicima- ministrima privrede, obrazovanja i prostornog uređenja, Mustafom Kurtovićem, Almom Delizaimović i Vladimirom Nedimovićem. Sastanku kod Premijera kantona prisustvovali su i načelnici općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina, Asim Zec i Zijad Kunovac.

posjeta-premijer-i-salko_09-09b2.jpg

Dopremijer Vlade FBiH Gavrilo Grahovac kazao je kako je povod ove posjete obilazak arheološkog nalazišta, kao i sagledavanje daljih obaveza Federalnog ministarstva kulture i sporta i Vlade Federacije, usmjerenih ka zaštiti ovog nalazišta, obezbjeđenju sredstava za dalja istraživanja, proširenju zaštitne zone, te konzerviranju stanja i radova na iskopini pred dolazeću zimu. Ova prilika iskorištena je i za razgovor o trenutnoj situaciji na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i o aktuelnim problemima, od kojih su, svakako, najaktuelniji pregovori sa sindikatima i ispunjavanje uvjeta za stand-by aranžman sa MMF-om, te potpora ovom kantonu od Vlade Federacije i viših nivoa vlasti, koja je izostala u prvih osam mjeseci ove godine. Bilo je riječi i o prioritetima Vlade BPK-a, koji se ,prije svega, odnose na izgradnju infrastrukture, savremene putne komunikacije prema Sarajevu, objedinjavanje zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a i Sarajevskog kantona, te podsticaj razvoju privrede i novo zapošljavanje.

posjeta-premijer-i-salko_09-09b3.jpg

posjeta-premijer-i-salko_09-09b4.jpg

posjeta-premijer-i-salko_09-09b5.jpg

Dopremijer Vlade Federacije Gavrilo Grahovac ovom prilikom je naglasio:
– Moraćemo, vjerovatno, učiniti peticiju prema Državnoj komisiji da prošire nacionalni spomenik „Lug“ koji već ima taj status. Očigledno je da ima razlog da se ova nalazišta objedine, da se zona proširi i da napravimo projekat daljeg istraživanja i ono što je uobičajeno u ovim poslovima.
Kad je riječ o objedinjavanju zavoda zdravstvenih osiguranja, to je predmet koji je već pet godina na dnevnom redu i ja, zajedno sa gospodinom Obhođašem sam prihvatio da ga riješimo. Očigledno je tu riječ, prije svega, o političkim odlukama jer, po meni, ne postoji ni jedan problem da se zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo i Goražda ne objedine, odnosno da se izjednače prava, a i uslovi građana i njihovih potreba za zdravstvenim osiguranjem-

Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči izjavio je da je arheloško nalaziše u Zupčićkom polju kod Goražda kulturno naslijeđe koje ima historijsku vrijednost, ne smo za Bosansko-podrinjski kanton nego ,vjerovatno, i za Zapadni Balkan.

posjeta-premijer-i-salko_09-09b6.jpg

posjeta-premijer-i-salko_09-09b7.jpg

– Ovdje se prema procjenama radi o kulturi staroj 7,5 hiljada godina. Mislim da bi trebale sve institucije BiH, prije svega, a onda i lokalne zajednice, da daju svoj doprinos da se istraživanja obave kako bismo stvarno utvrdili starost i vrijednost nalazišta. Mi imamo još iskopina koje su započinjane na području BPK i u bližoj okolini, i mislim da to treba kompletirati i u dogledno vrijeme napraviti jedan muzej, u koji bi bile smještene sve te iskopine i u kome bi mi napravili jedan lanac geneze, od nastanka kulture na ovom prostoru do današnjih dana.- kaže Premijer Uruči.

Zanimljiv apel sa ovog sastanka ka Sarajevu i Vladi Federacije, odnosno, svim institucijama vlasti da pomognu Goraždu ili će u protivnom neki budući arheolozi na ovaj način istraživati kako smo mi živjeli, uputio je federalni ministar Salko Obhođaš. Komentar na ovu izjavu dao je Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči:

– To tačno oslikava stanje, jer koliko god sopstvenim snagama činili napore to nikada nije dovoljno da bi napravili iskorak da sustignemo druge regione u BiH i u Federaciji BiH, a znamo da je FBiH ta koja treba da vodi računa o razvoju svih dijelova Federacije. To simbolično govori o stanju i budućnosti i Kantona i ovog regiona i mislim da još uvijek ima dovoljno i znanja i pameti i sredstava, i u Federaciji i u kantonima, kao i u BiH da svi u Bosni i Hercegovini možemo imati ujednačen razvoj, jednake standarde, jednaka prava za jednake poslove i jednake plaće. Ukoliko krenemo ka tome cilju, sigurno ćemo svi zajedno napraviti iskorak za dobrobit građana, prije svega onih koji stvaraju dohodak, a onda i onih koji imaju sreću da rade u institucijama koje se zovu nadogradnja, a time razvijamo cijelu BiH. – kazao je Premijer Uruči.

Uvjerivši se na terenu sa veličinom i značajem ovog arheološkog nalazišta, na kome radi arheolozi iz BiH i Njemačke, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika FBiH Lidija Mićić je naglasila:

– Zavod ima interesovanje da se ovaj lokalitet konzervira. Nemamo namjeru sada izgrađivati ovdje neke kuće, sojenice ili bilo što što je bilo nekad, ali imamo namjeru konzervirati to nešto na licu mjesta, na neki suvremeni način kakav se danas dešava u Evropi i u svijetu. Napravićemo to na takav način da vi iz Goražda možete na ovaj lokalitet dovoditi turiste i organizovati kulturni turizam. Mislim da će nam to poći za rukom, jer, evo, imamo podršku ministara, Obhođaša, ministra prostornog uređenja i ministra kulture, gospodina Grahovca da će slijedeća godina biti sigurno dobro isfinansirana. Ove godine napraviće se samo preventivna arheološka konzervacija, to je ono sakrivanje i pokrivanje svega, a onda treba riješiti imovinsko-pravne odnose sa čovjekom koji je vlasnik zemlje, zatim, treba proširiti zaštitu lokaliteta od Luga i prebaciti se još na ovaj dio. Ovo ovdje je jedan veliki prostor i početak istraživanja i mislim da je to početak nečeg jako važnog za našu kulturnu baštinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.