• OBJAVLJENO: 22.10.2009.
Predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija posjetili Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde

Projekti kantonalnog ministarstva privrede na listi prioriteta

federalno-ministarstvo-finansija-b.jpg

Ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prof. Mustafa Kurtović upriličio je 22.10.2009.godine sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija. Sastanku su prisustvovali pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija Željko Matoc, savjetnik ministra Hidajet Šerbo i sekretar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Esad Osmanbegović.
Ovom prilikom ministar za privredu prof. Mustafa Kurtović prisutne je upoznao sa problemima sa kojima se susreće naš kanton kad je riječ o komunikacijama.

federalno-ministarstvo-finansija-b2.jpg

– Prije svega, mi smo danas zamolili predstavnike Federalnog ministarstva da na osnovu naših zahtjeva koje smo poslali u aprilu mjesecu ove godine, vezano za tri bitna putna pravca (regionalni put 448, Prača-Goražde, putni pravac Mravinjac-Berič i putni pravac Osanica-Ilovača) da iznađu sredstva i da pomognu po osnovu projekata koje smo, također, poslali još u aprilu, kako bismo kvalitetno mogli sanirati, bar, asfaltne podloge na ova tri putna pravca. Također, razgovarali smo oko problema prijema TV signala, kako kantonalne televizije tako i BHT1 i Federalne televizije, u smislu izgradnje novih predajnika u mnogim dijelovima kantona i oni su prihvatili naše prijedloge, s tim, da bi te aktivnosti intezivnije bile prisutne u narednoj godini.

Isto tako, dobar dio razgovora smo posvetili pitanjima uništavanja putnih komunikacija od strane nekih privrednih subjekata, kao što su „BH šume“ i neki drugi, koji prilikom pretovara tereta na ovim putnim pravcima uništavaju i ovo malo što uradimo. Vjerujem da ćemo imati razumijevanja za nabavku jedne vage, koja bi svakodnevno onemogućila pretovare na ovim putnim pravcima, a istovremeno, potrebno je da Kantonalna direkcija cesta potpiše ugovor sa takvim firmama kao što su „Fekry“, kao što su „Bosansko-podrinjske šume“, koje bi iz svojih naknada po osnovu plasmana drveta i drugih proizvoda, imali posebnu naknadu koju bi izdvajali za održavanje ovih putnih pravaca – kazao je ministar Kurtović

Na današnjem sastanku moglo se čuti da se projekti Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nalaze na listi prioriteta u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

– Kao i do sada, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će učiniti sve da pomogne. Puno je zahtjeva, cijela BiH i FBiH je u teškom stanju, s obzirom na ratna i poslijeratna dešavanja, uglavnom, projekti koje ste vi kandidovali su na listi prioriteta i kada se budu odobravala sredstva, svakako će i jedan dio sredstava doći i u Goražde za vaše projekte- istaknuo je pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija Željko Matoc.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.