• OBJAVLJENO: 27.10.2009.
Potpisan Ugovor o prijenosu prava iz koncesije za eksploataciju gipsa

eksploatacija-gipsa-271009-b.jpg

U zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 27.10.2009. godine potpisan je Ugovor o prijenosu prava iz koncesije za istraživanje i eksploataciju gipsa na lokalitetu Presjeke u općini Foča-Ustikolina sa privrednim društvom „WGPM“ d.o.o. Ustikolina.

Naime, firma „WGPM“ je novoformirana firma čija je isključiva djelatnost eksploatacija i prerada gipsa i ona je formirana sa sjedištem u općini Foča –Ustikolina. Njeni osnivači su firme „Š-book“ d.o.o. Sarajevo i firma „Haus Milos“ d.o.o. Sarajevo, koji su potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji na realizaciji predmetne koncesije.

Podsjetimo, Vlada BPK Goražde predmetnu koncesiju je dodijelila privrednom društvu „Š-book“ d.o.o. Sarajevo na period od trideset godina, a nakon podnesenog zahtjeva koncesionara za prenošenje prava iz koncesije na novoosnovanu firmu „WGPM“, Vlada BPK Goražde je, u skladu sa Zakonom o koncesijama BPK Goražde, to i odobrila.

Ugovor o prijenosu prava iz koncesije potpisali su premijer BPK Goražde Nazif Uruči, u ime Vlade BPK Goražde i izvršni direktor privrednog društva „WGPM“ gosp. Luka Ilak.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.