• OBJAVLJENO: 21.11.2012.
Press konferencija Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Upućeno protestno pismo federalnim strukturama vlasti

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj press konferenciji kojoj su pored premijera i ministara u Vladi prisustvovali i načelnici općina u sastavu Kantona, upoznala je javnost sa protestnim pismom koje je uputila na adrese najviših zakonodovanih i izvršnih tijela u Federaciji BiH i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Protestno pismo odgovor je Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ignorantski odnos Vlade Federacije prema ovom kantonu koji se zbog nedoznačavanja grant sredstava iz federalnog Budžeta od utvrđenih pet miliona KM u 2012.godini suočava sa do sad najtežom situacijom u istoriji Kantona.

Ovo pismo je i pokušaj Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da putem medija upozna Vladu i Parlament Federacije sa stanjem u kojem se nalaze ovaj kanton i njegovi građani, budući da je federalni premijer, kako je istaknuo premijer BPK dr.Alija Begović, u proteklih pet mjeseci ignorisao sve njegove pokušaje za razgovor i sastanak sa delegacijom iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U pismu se navodi da su zbog ovakve situacije trenutno ugrožene sve funkcije institucija Kantona, kao i općina u njegovom sastavu, kao i obaveze prema socijalnim kategorijama, učenicima, školama, zdravstvenim ustanovama, započetim i planiranim projektima.

Pored hitnog doznačavanja granta, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona traži i hitno očitovanje Vlade i Parlamenta Federacije BiH u smislu redefinisanja kredita MMF-a za BPK, odnosno preuzimanja duga iz 2009.godine u iznosu od 8,7 miliona KM na teret Federacije BiH.

Druga stvar koja predstavlja opterećenje za BPK Goražde je činjenica da smo 2009.godine umjesto granta iz budžeta F BiH dobili 8.700.000 KM na ime granta ali kroz kreditno zaduženje od MMF-a– ističe premijer Begović i pojašnjava: „ Bosansko-podrinjski kanton u tom trenutku nije bio čak ni kreditno sposoban i Skupština BPK Goražde bila je prinuđena prihvatiti takvo zaduženje na intervenciju iz Federacije BiH. Kako su oni tad objašnjavali, kompletan stand by aranžman propao bi ukoliko ovo ne bi prihvatili , s tim što su svi iz federalnih vlasti kazali da će Federacija BiH, što je sasvim razumljivo i logično, prihvatiti taj kredit kao svoj, budući da naš kanton svake godine prima grant i u tom iznosu svakako ne može servisirati takav veliki i kratkoročni kredit. Tako da je potpuno jasno i logično bilo da Vlada, odnosno Parlament Federacije BiH treba preuzeti taj kredit što do danas nisu učinili, tako da niti možemo vraćati kredit niti možemo planirati deficit u budžetu kojeg bi eventualno pokrivali na takav način.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zatražila je takođe od  Vlade i Parlamenta Federacije da kroz izvršavanje projekata i transfera za podsticaj razvoja, značajnije podrže Bosansko-podrinjski kanton Goražde, budući da je to do sada bilo nedopustivo malo i diskriminirajuće, te da prilikom izrade Budžeta za 2013. godinu osobitu pažnju posvete fiskalnom ujednačavanju i odnosu prema nerazvijenim kantonima i općinama.

U prilogu ovog našeg protestnog pisma je i jedan pregled kojeg je napravilo Federalno ministarstvo za privredu. Za podsticaj u poljoprivredi u pet godina Bosansko-podrinjski kanton  Goražde dobio je oko 2.500.000 KM, dok su neki drugi kantoni, na primjer Posavski, dobili oko 16.000.000 KM. Dakle, mali kantoni ali znatno veće sume, što takođe na jedan način govori o jednom zapostavljenom odnosu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u odnosu na druge kantone od strane federalnog Parlamenta i Vlade“ – kazao je premijer BPK Goražde dr. Alija Begović.

O razlozima upućivanja protestnog pisma na današnjoj press konferenciji Vlade BPK Goražde govorio je i ministar za finansije Muhidin Pleh, navodeći da bi bez planirane potpore za ovu godinu izvršenje Budžeta Bosansko-podrinjskog  kantona Goražde bilo na nivou onog iz 2007. godine.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde, kako je istakao ministar, ima velikih poteškoća i sa izradom Dokumenta okvirnog budžeta za period 2013-2015. godina koji predstavlja glavni finansijski okvir za planiranje realizacije srednjoročnih programskih i razvojnih ciljeva Vlade i njenih ministarstava.

Zbog nedoznačavanja grant sredstava iz Budžeta Vlade Federacije Bosansko-podrinjskom kantonu u veoma tešku finansijsku situaciju dovedene su i nerazvijene općine u sastavu ovog kantona. Načelnik općine Pale-Prača Asim Zec kaže da je ova općina od Dejtona do danas pokušala svake godine da na neki način kroz projekcije povećava potrebe za budžet i da ih, nažalost, 2012.godina vraća pet godina unazad.

Općina Pale-Prača planirala je budžetom, uz zajednički rad sa Kantonom, finansijska sredstva u iznosu od 1.200.000 KM. Naš izvorni prihod je svake godine rastao, pa smo došli do jednog iznosa od 400.000 KM. Sa ovim što smo planirali i što je usvojeno u budžetu, pratili smo javne pozive sa većih nivoa, fondacija, međunarodne zajednice i nepisano pravilo je da lokalne zajednice u svakom projektu učestvuju sa 30 posto finansijskih sredstava. Računajući na usvojene budžete i Zakon o izvršenju budžeta, mi smo sklapali ugovore i na taj način stvorili obavezu. Mi smo planirali da te obaveze pokrijemo iz granta kantona, međutim do danas mogu reći da je samo 360.000 KM Bosansko-podrinjski kanton Goražde uplatio općinama  Pale-Prača , Foča-Ustikolina i Goražde. Mi smo za devet mjeseci stvorili deficit negdje oko 450.000KM . Ukoliko izostane podrška mi ćemo biti dužnici i može se stvoriti problem da će svi oni koji imaju potraživanja od nas na osnovu legitimnih ugovora potražiti nužno naplatu putem suda.  

Iz tog razloga tražimo da svi nivoi vlasti ispoštuju budžete i zakone, a mi kao lokalna zajednica spremni smo podnijeti sve probleme u državi, međutim ono malo što treba za funkcionisanje, to nam mora neko pomoći– ističe načelnik općine Pale-Prača Asim Zec.

Bez potpore sa višeg nivoa i uz ovakvo punjenje budžeta za očekivati je da ni naredna godina neće biti bolja kada je u pitanju finansiranje svih obaveza BPK Goražde koje proizilaze iz njegove nadležnosti, a bez kapitalnih ulaganja koja su i sada ispod svakog nivoa, ovaj kanton i dalje će se svrstavati među najnerazvijenije u Federaciji BiH.

PROTESTNO PISMO VLADE BPK GORAŽDE

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.