• OBJAVLJENO: 11.11.2009.
Press konferencija Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose

Nedostatna sredstva, glavni razlog neispunjavanja planiranih programskih aktivnosti

press-pravosudje-111109.jpg

U prostorijama Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose 11.11.2009. godine održana je press konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati rada Ministarstva za prvih devet mjeseci ove godine.

U svom uvodnom obraćanju, resorna ministrica Radmila Janković, naglasila je da budžet Ministarstva za ovu godinu, u iznosu od 186.384,00 KM, ni u kom slučaju nije dovoljan da se isfinansiraju svi prvobitno planirani izdaci koji, pored plata i naknada zaposlenih, uključuju i ostale materijalne troškove koji prate rad Ministarstva, u čijoj je nadležnosti, između ostalog, i stvaranje optimalnih uslova za rad pravosudnih organa.

press-pravosudje-111109b.jpg

„Što se tiče grantova, bilo pojedincima ili nevladinim organizacijama. ovaj budžet ne posjeduje sredstva iz kojih bi oni bili plaćeni, bez obzira što smo u prijedlogu našeg budžeta iskazali tu potrebu, a u cilju jačanja civilnog sektora. Bez obzira na nedostajuća sredstva, sa aspekta koji se odnosi na rad, mi smo uradili jedan program, kojeg ste propratili početkom maja ove godine, kao podsticaj zapošljavanja kadrova sa završenom visokom i višom školskom spremom sa evidencije Službe za zapošljavanje. Mi smo, zaista, ponosni na taj program i bez obzira na teško finansijsko stanje, sredstva za implementaciju programa obezbijedila je Vlada BPK Goražde, a program je predložilo i implementiralo ovo Ministarstvo. Sredstva za ovaj program, koji završava u maju 2010. godine obezbijeđena su u iznosu od 150.000,00 KM, a angažovano je 54 volontera. Mi ćemo nastaviti u kontinuitetu sa takvim programom i u 2010. godini, bez obzira na stanje budžeta, jer raspolažemo informacijama da na evidenciji Službe za zapošljavanje ima 46 osoba sa visokom školskom i 3 osobe sa višom školskom spremom“- kazala je ministrica.

Ministarstvo je u ovoj godini uradilo i Analizu stanja uprave BPK Goražde u pogledu kadrovske politike, unutrašnje organizacije i zakonitosti propisa koji regulišu rad kantonalnih organa uprave, a u cilju kvalitetnijeg i racionalnijeg rada organa uprave BPK Goražde, što je veoma dobra osnova za provođenje predstojeće reforme uprave.

Što se tiče normativno-pravnih poslova, ministrica Janković je kazala:
„Što se tiče Programa rada u dijelu normativno-pravne djelatnosti, on je malo preambiciozno planiran a, kao što sam rekla, imali smo želju da donesemo neke mjere unaprijeđenja i razvoja civilnog društva. Međutim, sredstva nisu odobrena ni rebalansom Budžeta, s tim da nećemo odustati da te iste mjere predložimo u narednoj budžetskoj godini. Iz ove oblasti, takođe, smo imali Zakon o sudskim taksama, što je programska obaveza Akcionog plana strategije provođenja reforme pravosuđa, a u cilju harmonizacije sudskih taksi, ne samo na području Federacije, već i cijele BiH. Rok za donošenje tog zakona je 2009. godina. Kao što je poznato, ovaj zakon je prošao skupštinsku proceduru u formi prednacrta i prošao je javnu raspravu. Koliko će biti otpora vidjećemo, jer su tarife, u odnosu na postojeći zakon koji je donesen 1998. godine, drastično uvećane.“

press-pravosudje-111109b1.jpg

Na pressu je bilo govora i o Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, a uslov za donošenje ovog zakona jeste i formiranje Zavoda za besplatno pružanje pravne pomoći. Međutim, iako je to predviđeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, trenutno ne postoje adekvatni uslovi za formiranje ovog Zavoda, tako da će donošenje takvog zakona u ovoj godini, vjerovatno, biti izostavljeno. Inače, prije formiranja ovog Zavoda, potrebno je napraviti i izmjene i dopune Zakona o Vladi i Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, a Radna grupa koju je formirala Vlada, već, radi na pripremi izmjena i dopuna pomenutih zakona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.