• OBJAVLJENO: 13.11.2009.
Vlada BPK-a potpisala sporazume sa sindikatima uposlenih u organima uprave, policije i obrazovanja

potpisivanje-sporazuma-sindikati-131109b.jpg

Skoro jednogodišnji, uporni pregovori između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Koordinacije samostalnog sindikata i sindikalnih organizacija državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, urodili su potpisivanjem Sporazuma o utvrđivanju visine osnovice za plaću i naknada koji nemaju karakter plaće, za 2009. i 2010. godinu.

Sporazume su 13.11.2009.godine potpisali Premijer BPK-a Nazif Uruči, predsjednica Koordinacije samostalnog sindikata Azra Bukvica, te predsjednici sindikalnih organizacija državne uprave, policije i obrazovanja, a potpisivanju sporazuma prisustvovali su i resorni ministri za unutrašnje poslove, pravosuđe i obrazovanje.

potpisivanje-sporazuma-sindikati-131109b1.jpg

Za razliku od svojih kolega iz sindikata srednjeg obrazovanja, Sindikalna organizacija osnovnog obrazovanja, na zahtjev svog članstva, nije stavila svoj potpis na ovaj sporazum, uz obrazloženje da se ne slažu sa odredbom u članu 5. ovog Sporazuma, po kojem potpisnice sporazuma odustaju od svih započetih i novih sudskih procesa u vezi sa ostvarivanjem prava koji proizilaze iz ovog sporazuma, a koji se odnose na period budžetske 2009. i 2010.godine.

Danas potpisanim Sporazumom, utvrđuje se osnovica za plaću za mjesece juli, august, septembar, oktobar, novembar i decembar 2009.godine u iznosu od 360,00 KM. Razlika utvrđene osnovice plaće, u akontativnom iznosu od 324,00 KM za mjesec juli, august i septembar 2009.godine, do utvrđene osnovice od 360,00 KM, isplatiće se uz isplatu plaća u naredna tri mjeseca, odnosno, do kraja ove godine. Naknada za ishranu za vrijeme rada za oktobar, novembar i decembar isplatiće se u visini od 8,00 KM po jednom radnom danu. Ostale naknade koje nemaju karakter plaće isplatiće se u iznosu od 50% od visine naknada utvrđenih Uredbom o naknadama i drugim materijalnim primanjima koje nemaju karakter plaće, osim jednokratne novčane pomoći u slučaju nastanka bolesti i pogoršanja zdravstvenog stanja, koja će se isplaćivati u skladu sa Zakonom o načinu ostvarenja ušteda u BPK-a Goražde, kao i otpremnine za odlazak u penziju državnih službenika i namještenika koji će se isplaćivati u skladu sa članom 16. gore pomenute Uredbe.

potpisivanje-sporazuma-sindikati-131109b2.jpg

Sporazumom se, takođe, stavljaju u stanje mirovanja aktivnosti na organizovanju protesta i štrajkova i odustaje od započetih i novih sudskih procesa, a treba istaći i to da ovaj Sporazum, pod istim uslovima, važi i za 2010.godinu, odnosno, do donošenja Zakona o plaćama na nivou Federacije BiH ili drugih propisa kojima se uređuju ova pitanja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.