• OBJAVLJENO: 16.12.2009.
Stanje i perspektive razvoja privrede na području BPK-a Goražde

Neophodna izrada Strategije

udruzenje-poslodavaca161209b.jpg

Udruženje poslodovaca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovalo je 16.12.2009.godine sastanak o temi „Stanje i perspektive razvoja privrede na području BPK-a Goražde“.

Sastanku su pored predstavnika ovog udruženja prisustvovali predstavnici Vlade BPK-i općine Foča- Ustikolina , Ekonomsko-socijalnog vijeća, Privredne komore BPK-a , te manji broj predstavnika privrednih subjekata sa područja ovog Kantona.

Cilj ovog sastanka je, kako su naveli njegovi organizatori, sagledavanje stanja u goraždanskoj privredi u kontekstu posljedica globalne recesije, te nastojanje da se što prije implementiraju mjere za prevazilaženje ekonomske krize, koje je predložila Vlada BPK-a Goražde u saradnji sa kantonalnim Udruženjem poslodavaca.

Prema riječima Ibra Mašale, predsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK-a privreda ovoga kantona dijeli sudbinu sa privredom čitave zemlje, samo što to malo teže podnosi, obzirom na njenu nedovoljnu razvijenost i na posljedice rata koje su bile za ovaj prostor posebno teške.

udruzenje-poslodavaca161209b1.jpg

– Problem je da izuzev kapaciteta „Pobjede“ i „Bekta“ industrije skoro da nema, a nekada smo bili razvijena industrijska sredina. To je bilo teško obnoviti, ali nije učinjeno dovoljno napora, da li sa nivoa kantona ili Federacije, da se ovi prostori na neki način uzmu u obzir. Mali broj stanovnika, „bijela kuga“ dovoljno ilustruje stanje na ovom prostoru. Iako ekonomska kriza ide na sve države svijeta, sigurno je da će se kod nas reflektovati daleko više obzirom na nedovoljnu razvijenost, nedovoljnu snagu da izdržimo pritisak koji će biti posljedica te krize. Mene je samo strah da ne dođe do tzv. deflacije, kada ćete imati da cijena pada, a da nema para, što bi bilo najlošije. Zbog toga je ovaj danas sastanak imao je za cilj da na neki način sve nas pokrene da napravimo pomak ka izlazu, na prevazilaženju prisutnih problema. – riječi su gospodina Mašale.

Problemi na relaciji federalna Vlada i BPK-a , odnosno, neadekvatan odnos Vlade Federacije prema problemima ovog kantona trebaju se, kako je konstatovano, rješavati na licu mjesta, u Sarajevu, te je predloženo formiranje ekspertnog tima koji će raditi na kandidovanju projekata prema višim nivoima vlasti.

Jedan od načina prevazilaženja ekonomske krize, kako se moglo čuti na ovom sastanku, jeste otvaranje javnih radova i korišćenje prirodnih resursa, te bolja saradnja goraždanskih privrednika sa izvršnom i zakonodavnom vlasti, koja bi trebala rezultirati donošenjem konkretnih projekata, odnosno, izradu Strategije privrednog razvoja. Vlast bi, takođe, trebala da obezbijedi i dobar ambijent za privrednike, a jedan od načina je i minimalna renta za poslovne aktivnosti (za razliku od sadašnje veoma visoke u općini Goražde), kako bi se privukle investicije.

– Treba nam upumpavanje nekih poslovnih aktivnosti koje će dovesti i stanovništvo i novac. U ekonomiji se obično javni radovi uzimaju kao parametar u ovakvim situacijama. Mi na sreću imamo najavu tih javnih radova- brza cesta Goražde-Sarajevo, na žalost ne vidim neke pomake po tom pitanju. Bila bi velika stvar za ove prostore da se to napravi. To bi automatski zahtijevalo da se i ruralni prostori poprave, o čemu je i danas bilo govora. Generalno, na ovom prostoru nedostaje i ljudi i radnika. – ističe gospodin Mašala.

Sve strukture trebale bi da daju svoj doprinos u prevazilaženju krize, pa je tako i jedan od zaključaka sa današnjeg sastanka da se do 10.januara sačini prijedlog konkretnih mjera, sa jasnim zadacima, nosiocima aktivnosti i rokovima, kako bi se 15.janura svi sudionici ovog sastanka ponovo okupili i donijeli jedinstvenu Strategiju privrednog razvoja, odnosno, smjernice za prevazilaženje ekonomske krize.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.