• OBJAVLJENO: 21.12.2009.
Općina Foča-Ustikolina

Održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o vodama BPK Goražde

javna-rasprava-zakon-o-vodama-211209.jpg

Na inicijativu Ministarstva za privredu BPK Goražde, u čijem sastavu je i Sektor za vodoprivredu, u Općini Foča-Ustikolina održana je 21.12.2009. godine Javna rasprava o Nacrtu zakona o vodama BPK Goražde. Pored predstavnika općinskih službi, stručnih saradnika iz Ministarstva privrede i poslanika u Skupštini BPK Goražde, Javnoj raspravi prisustvovali su i ministar za privredu Mustafa Kurtović te načelnik općine Zijad Kunovac.

javna-rasprava-zakon-o-vodama-211209b2.jpg

Pripremu Nacrta zakona o vodama uradila je Radna grupa formirana pri resornom Ministarstvu u čijem sastavu su bili i stručnjaci iz sve tri općine u sastavu BPK Goražde.

Jedna bitna novina koju predviđa ovaj zakon jeste i prenošenje nekih nadležnosti sa viših nivoa na općine kada je u pitanju sektor voda. Pored toga, ovaj zakon detaljno će regulisati pitanja kao što su smanjenje zagađenosti i degradiranosti voda, izgradnja vodnih objekata i pitanje vlasištva nad vodnim objektima, smanjenje rizika od poplava, zaštita izvorišta pitke vode, uređenje vodotoka i sl. Nakon usvajanja Zakon o vodama, općine će biti nadležne za izdavanje vodnih akata, kao što su prethodna vodna saglasnost, vodna saglasnost i vodna dozvola, ali i određivanje ekonomske cijene vode iz javnih vodovoda.

javna-rasprava-zakon-o-vodama-211209b1.jpg

Inače, Zakon o vodama jedan je od niza zakona koji se moraju usvojiti na nivou države, kao preduslov za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju, a kako je ovom prilikom naglašeno, provođenje novog zakona zahtijevaće i kadrovsko jačanje službi iz sektora voda, posebno kada se radi o službama na kantonalnom i općnskom nivou.

Druga javna rasprava o nacrtu ovog zakona održaće se 23.12.2009. u Općini Pale-Prača.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.