• OBJAVLJENO: 30.11.2012.
Održana 22.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen prijedlog «Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 22.redovnu sjednicu.

Na početku sjednice,  Vlada je  donijela Odluku o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2012.godine te imenovala članove Glavne centralne popisne komisije.

Vlada je danas razmatrala Inicijativu Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, koju je dostavilo Federalno ministarstvo zdravstva. Imajući u vidu složenu finansijsku situaciju u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goraže, koja dovodi u pitanje funkcionisanje cjelokupnog sistema, a posebno finansijsko stanje u zdravstvu, Vlada je zauzela stav da može prihvatiti samo ona dodatna finansijska opterećenja, po osnovu izmjena i dopuna postojećih zakonskih rješenja, za koja će Vlada Federacije BiH u svom Budžetu obezbijediti dodatna finansijska sredstva i doznačiti ih u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona za potpisivanje Ugovora o izvođenju Dislocirane nastave u Goraždu Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u školskoj 2012/2013.godini u vrijednosti od 216.612 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila i prijedlog Odluke o utvrđivanju «Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ i uputila je Skupštini na usvajanje. Prijedlog ove Odluke utvrđen je, kako je istaknuo ministar za boračka pitanja, nakon kvalitetnih javnih rasprava u svim općinama Kantona, te konsultacija sa svim boračkim udruženjima koja su dala svoju saglasnost na konačan tekst Kalendara.

Vlada je danas utvrdila i Odluku o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike BPK Goražde, te dala svoju saglasnost na Sporazum o saradnji na poslovima evropskih integracija između Vlade Federacije i kantonalnih vlada Federacije BiH.

Do kraja 22. radne sjednice, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrali su odgovore na poslanička pitanja, te donijeli Odluku o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 50.000 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika, putem pozajmice.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.